Een warme jas (senryu)

  Maak van deze SENRYU een klankbeeldgedicht.  KLIK HIER