web analytics

I-DOC.Tsjêbbe Hettinga

De -in maart van dit jaar overleden- Friese schrijver/dichter Tsjêbbe Hettinga kreeg gister de Friese Anjer van het Friese Prins Bernhard Cultuurfonds. POSTHUUM. Leuk voor de nabestaanden, maar Tsjêbbe zelf had het zeker prettig gevonden als hij de prijs eigenhandig in ontvangst had kunnen nemen. Aan de Friese Anjer ( speld) is een bedrag gekoppeld van € 2.500. Het geld wordt besteed aan een uitgave van Verzameld werk van Hettinga.

In 2001 won Tsjêbbe de belangrijkste prijs van de Friestalige literatuur: de Gysbert Japicxprijs, de Friese equivalent van de Hollandse P.C. Hooftprijs.

Info: http://www.dbnl.org/tekst/_pas002199601_01/_pas002199601_01_0086.php   ( pagina 37 en verder).

 

Ik zou geen betere beschrijving van het werk en de betekenis van Hettinga kunnen geven dan Peter Swanborn  en laat daarom één enkel vers voor zichzelf én voor Tsjêbbe spreken:

 

It lân  it lân

 

Ik dream dy yn streamend ljocht fan slinken.

Blinkend leechlân yn leafdesgers en ieuwen

Winkend reid dat rûzet, in wetterfaam

Yn glinsteringen en fyn kristal allyk.

 

Yn har glimkjende eagen rint in do –

Dyn trinten iepen ik – op in treffen fan

Waarmhertige hannen en eagen ta

Dy’t sprekke: Jins dreamen no, jins skiednis skielk.

 

HET LAND

Ik droom je in stromend licht van slenken,
blinkend laagland in liefdesgras en eeuwenlang
wenkend riet dat ruist, een watermeisje
in glinsteringen als van fijn kristal.

In haar glimmende ogen loopt een duif –
je getrippel doorbreek ik – tot een treffen van
warmhartige handen en ogen geloken.
Die zeggen: je dromen nu, je geschiedenis later.

Vrije vertaling: Henk veenstra

 

 

 

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Bank Nederlandse Gemeenten financiertde het BNG- cultuurfonds de film “HEIT” over Tsjêbbe Hettinga.

Zie op deze website ook:  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/01/faderpaard/     Je kunt dit adres selecteren en dan de koppeling  openen..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/tsjebbe-hettinga/