web analytics

Leeuwarden voorbestemd tot Culturele Hoofdstad van €uropa in 2018 ?

Gracht in Leeuwarden.

 ER IS WERK AAN DE WINKEL

Leeuwarden is uitverkoren tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Eindhoven profileerde zich als de stad van de toekomst. Maastricht richtte zich vooral op de band met Europa. Leeuwarden probeerde de titel te veroveren omdat de stad kampt met een hoge werkloosheid en veel inwoners met een lage opleiding. Dit jaar zijn Kosice in Slowakije en het Franse Marseille de culturele hoofdsteden van Europa.

Economische impuls

Eerdere Nederlandse steden die de titel kregen zijn Amsterdam (1987) en Rotterdam (2001). Het programma is bedoeld als impuls voor de stad: er wordt in de stad geïnvesteerd. De cultuur en de geschiedenis van de stad worden belicht, internationaal in de etalage gezet. Er is een fors kapitaal voor nodig: geld van de burgers (uit te geven door provincie en Gemeenten) en geld van het bedrijfsleven. Maar na 2018 is die ondersteuning passé. Kortom: om iets blijvends, ook voor ná 2018, op poten te zetten, is een andere insteek nodig dan een pot met poen.

Tja, dat betekent nog jarenlang HARD WERKEN aan opbouw van de Friese CULTUUR.

Want de verwachte extra 3 miljoen bezoekers willen wel wat beleven en ergens van kunnen genieten: belevenis zonder ergernis. Niet een enkel uurtje op 1 dag, maar het cultuurfeest verspreid over tenminste 4 zomerse maanden. De cultuurtoeristen moeten ook goed kunnen eten en een betaalbaar onderdak kunnen vinden. En die bed- en eetruimte voor jaarlijks 900.000 bezoekers plus die 3.000.000 extra aanloop is er (nog) niet. Ook niet in de directe omgeving van Ljouwert-€uropa 2014-2018.

Intussen draagt een aantal armlastige Friese gemeenten (naar verwachting) met € 1 per inwoner mee aan dit Ljouwerter feestje. En die gemeenten willen daar vanzelfsprekend ook wat voor terugzien. Naar mijn idee draait het in de praktijk om commercie: om het aantrekken van gasten voor de horeca en feestjes met bier, patat en hamburgers (voor het internationale sausje).

BIDBOOK….NOMINATIE……EN NU?

NU NOG DE CULTUUR

En die cultuur ( daar gaat het toch om?) zal eerst substantieel en kwalitatief op dat nieuwe, hogere niveau moeten worden gebracht. Taal en literatuur zouden een GROTE rol spelen in dit culturele gebeuren. Maar of die aspiratie daadwerkelijk uit de grondverf komt?

Kortom: ER IS WERK AAN DE WINKEL: FRIESLAND IN DE SHOWROOM, Leeuwarden…laat ZIEN wat je kunt. Kamerlid Monash uit Sneek ziet meer in de komst naar Friesland van NATIONALE cultuurinstellingen. CH201 moet een Nederlands feestje worden volgens Jacques. Maar de beoogde Nationale cultuurinstellingen zullen alleen voor het volle pond naar Friesland willen. Een stok-achter-de-deur zou een afhankelijke subsidie-regeling kunnen zijn. Cultuurminister Jet Bussemaker wil daarover nog geen standpunt innemen.

Friesland Vooruit- Fryslân Foarút

Alle hands aon deck

LETS GET IN TUTS WIDS DE DUTS

 

Om een dergelijke Babylonische taalverwarring bij de gehoopte internationale toeloop te voorkomen pleit ik voor een toeristische voorlichtingscampagne ZONDER WOORDEN. In 1001 AFBEELDINGEN maar MET een supersterke SLOGAN als basis. Ten behoeve van de binnen-en buitenlandse toerist, die echt geen jota snapt van het ABN of het Frysk.

En daarbij moet de Friese belanghebbende ondernemer tóch even over de eigen schaduw stappen en voorbij DE GRENZEN van de eigen toko, over de streek- en provinciale grens willen kijken. Dát kan en zal MET ELKAAR lukken met behulp van een nieuw initiatief, een nieuwe website als showroom voor Friesland. Om het even in marketing-termen te gieten: het is de uitdaging om  e-commerce-activiteiten te optimaliseren met als doelstelling om het aantal bookingen via de eigen websites te verhogen. In dit licht wordt de Fryske term MIENSKIP in de gauwigheid vervangen door LOCAL of REGIONAL COMMUNITY.

FRYSLÂN, DE GRINZEN OER

Jawis, Friesland krijgt nieuw elan. De MIENSKIP roert zich. MEI IENOAR is het motto….of (inhakend op Lets do it together) zou mijn kortkrachtige, interactieve, strijdvaardige motto-keuze zijn:

ALLEGEARRE……  MEI INOAR   foar in Wrâld Wiid Reach.

 

Ook op deze website is te zien wat Friesland zoal te bieden heeft. Zie maar op + Toeristische informatie Friesland

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/09/leeuwarden-voorbestemd-als-culturele-hoofdstad-van-europa-in-2018/