web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 160)

Anno 1351-1354.

Na jarenlange strijd, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, tussen de boosaardige Margaretha  en haar zoon Graaf Willem, waarbij de eindstrijd door de Hoekse partij werd verloren, moest Margaretha opnieuw Holland, Zeeland en Friesland aan Willem afstaan. Willem kondigde een algemene amnestie af voor de Hoekse partij, dus voor alle moorden, brandstichtingen, vernielingen enzovoort. Nu kwamen de gevluchte edelen in het land terug, betrokken hun sloten, maar ze behielden een wrok jegens de Graaf. Die wrok openbaarde zich bij elke gelegenheid.

Graaf Willem kreeg nu wel de handen en middelen vrij om de belangrijke handel te regelen. De Friezen verkregen het onbelemmerde recht om handel te drijven. De Friese hoofdstad Stavoren verkreeg diverse voorrechten na de huldiging van de Graaf in Dordrecht. De voorrechten, eerder verleend door de Graven Floris V en Jan II, werden nogmaals bekrachtigd. Anderzijds werden de eerder aan de Bisschop toekomende tolgelden, aan de Hollanders kwijtgescholden.

De macht van de Bisschop, Jan van Arkel, werd echter steeds groter. Ook Overijssel was aan hem onderworpen. De landzaten van IJsselham hadden zich ooit tegen de Bisschop verbonden met die van Schoterwerf en Stellingwerf. De Bisschop slaagde erin om de landzaten van IJsselham te dwingen om  nu met de Friezen te breken. De doodsbange Stellingwervers sloten een verbond met de Groningers.

De Friezen van Oostergo en Westergo hadden eerder met Graaf Willem en de Hollanders, een verdrag gesloten dat twintig jaar stand hield.  Toch bestond er wrevel dat Stavoren de macht van Willem had aanvaard en er ontstonden diverse onlusten.  De zaak werd gesust met een privilege-brief voor vrijgeleide aan Stavoren.

Het weer anno 1356. Op 5 december trof een zware watervloed met een hevige storm Noord-Beveland, Walcheren, Westkapel, Schouwen en ook Vlaanderen. Dijken werden zwaar beschadigd, landen spoelden weg. Friesland leed nauwelijks schade.

Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-160/