web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 157 )

Anno 1345.   De Friezen waren onwillig om Graaf Willem van Holland  als hun heer te erkennen. Af en toe kwamen zelfs de inwoners van de Friese hoofdstad Stavoren in opstand tegen de ambtenaren van de Graaf. Zó sterk werd de weerstand, dat de Graaf , na het beleg van Utrecht, zich met een massa krijgsvolk inscheepte om met zijn wel 85.000 man sterke armee de Friezen mores te leren..

SLAG BIJ WARNS

Maar de vloot werd op de Zuiderzee verstrooid door stormachtige wind en onweer. Jan van Beaumont was als eerste geland bij de Zuidfenne onder Stavoren en werd opgewacht door een massa Friezen. Hoewel de Friezen werden teruggedreven naar de stad en het St.Odolfusklooster, bleven ze zich verzetten. Door klokgelui gealarmeerd kregen de Friezen versterking waardoor de Hollanders werden verdreven, vluchtten en sneuvelden. Terstond trok de woedende Graaf met zeshonderd man naar een nabijgelegen dorpen Laaxum en Warns, om dat in de brand te steken.

Inmiddels hadden de Friezen een grote macht op de been, welke zich kon verschansen in de rietvelden om en bij Stavoren. Bij het zien van de opgaande rook en vlammen vielen ze zo woest aan op de Hollandse strijders, dat er aan beide kanten velen sneuvelden. Ondanks de versterking van het leger van de Graaf uit de later aangemeerde oorlogsschepen werden de Hollanders verslagen. De graaf sneuvelde, zijn manschappen vluchtten en een groot deel ervan verdronk of werd alsnog op de vlucht gedood. De slag, gevoerd op één dag van zes uur ‘s ochtends tot de late avond, had het leven gekost aan achttienduizend Hollanders, Zeeuwen en Henegouwers. Van de vele edelen kwamen er maar twintig terug naar hun gezinnen.

 

Slag bij Warns. Graaf Willen IV sneuvelt

Tien dagen later werd het lichaam van Graaf Willem IV onthoofd. Met nog acht andere edelen werd het lijk van de Graaf in de kerk van Oldeklooster begraven. Eeuwen lang werd deze overwinning op een tien maal zo sterke Hollandse krijgsmacht, de Friese Lieve Vrouwedag, in Stavoren gevierd.

De Hollanders wreekten zich later op de Friezen, door het door de Friezen gestichte monnikenklooster Mariënhof op het eiland Marken in brand te steken. Alle goederen van de Friezen, in Holland of elders, werden verbeurd verklaard en verkocht.

De Slag bij Warns werd tot 1500 jaarlijks op 26 september herdacht. Daarna raakte dit ritueel in onbruik, maar de slag wordt tegenwoordig elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september. Op het Roode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst leaver dea as slaef   (liever dood dan slaaf).

Luister naar  >   Bacon & Bones: It allerheechste guod (vrijheidslied)

De tekst van IT MEILANNERLIET  heeft betrekking op deze slag bij Warns.

Luister naar > FAN-SPECIAAL: Het MEDELANDERLIED, it MEILANNERLIET.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Warns

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-157/