I-Doc.Kievitseieren zoeken in Friesland, de traditie van het ljipaaisykjen.

In de lente worden in Friesland traditioneel de eieren van de kievit gezocht en geraapt. Het eerstgevonden ei wordt aangeboden aan de Friese commissaris van de koningin. De vinder krijgt er een klein geldbedrag voor, maar belangrijker is de SULVEREN LJIP. Ook kunnen per gemeente het eerstgevonden ei worden aangeboden aan de burgemeester. Het rapen … Meer lezen over I-Doc.Kievitseieren zoeken in Friesland, de traditie van het ljipaaisykjen.