web analytics

I-Doc.Kievitseieren zoeken in Friesland, de traditie van het ljipaaisykjen.

kievitsei

In de lente worden in Friesland traditioneel de eieren van de kievit gezocht en geraapt. Het eerstgevonden ei wordt aangeboden aan de Friese commissaris van de koningin. De vinder krijgt er een klein geldbedrag voor, maar belangrijker is de SULVEREN LJIP. Ook kunnen per gemeente het eerstgevonden ei worden aangeboden aan de burgemeester.

Het rapen is strikt geregeld en het aantal kievitseieren wat geraapt mag worden is dit jaar beperkt tot 6307 stuks. Registratie vooraf en het bezit van een mobiele telefoon is noodzakelijk, want de vondst moet meteen worden aangemeld. Een ei mag pas worden meegenomen na toestemming van de vogelwachtersbond in Friesland.

 

Friesland-MAIL+Kievitseieren

Een geregistreerde eierzoeker heeft ook de NAZORG als taak. De nesten ( broedsjes) moeten worden gemarkeerd en soms worden eieren voor een bewerking van het land tijdelijk verwijderd en teruggeplaatst in het nest. Bij een algeheel raapverbod zou deze nazorg kunnen verdwijnen met als gevolg dat bij landbewerking de nesten en de eieren zullen sneuvelen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/kievitseieren-zoeken-in-friesland-de-traditie-van-het-ljipaaisykjen/