web analytics

WATERSNOOD 2013?

De watersnoodramp van 1953 kostte 1836 mensen het leven De laatste grote overstromingen waren in 1995. Uit vrees voor een dijkdoorbraak moesten honderdduizenden mensen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal hun woongebied verlaten.

Minister van Infrastructuur Schultz van Haegen vindt nu, dat Nederlanders onvoldoende zijn voorbereid op een volgende  watersnoodramp. “Die ene storm in de tienduizend jaar kan ook die van morgen zijn.”

De geschiedenis van Friesland, zie: http://www.fanvanfryslan.nl/?s=geschiedenis+watersnood    laat zien dat er in het verleden jaar-in, jaar-uit overstromingen plaatsvonden met duizenden, soms tienduizenden doden. Ondanks veel aandacht voor bouw en versterking van dijken kan zo’n grote ramp als in het verre verleden elke dag plaatsvinden. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, de rivieren overstromen vaker, het kan vaker en harder gaan regenen.

Er moet nu een evacuatieprogramma opgesteld worden. Er zal vooral aandacht zijn voor dichtbewoonde gebieden. Bewoners van elk gebied zullen in dat programma kunnen zien, wat ze moeten doen als ze worden bedreigd door water en waar ze heen moeten. Als (goedkope, snelle) oplossing wordt nu gesuggereerd dat hier en daar de vangrail van snelwegen geopend zou kunnen worden om zo de capaciteit van snelwegen te verdubbelen als veel mensen in één richting een gebied moeten verlaten.

–        Over het hoofd wordt gezien dat 80% van NEDER-land, dus ook de meeste snelwegen, onder de zeespiegel ligt.  Ik heb al eerder gepleit om juist snelwegen te VERHOGEN, waarbij deze als dijken en dus ook als VEILIGE vluchtwegen kunnen dienen. Sommige “snelwegdijkvakken” zullen dan dorpen en steden drooghouden, terwijl andere vakken bij watersnood tijdelijk overtollig water kunnen bergen. Bovendien kunnen driehoeksgewijs binnendijken tegen de kustdijken worden aangebracht, waardoor bij overstroming die vakken met zeewater gevuld worden en dan de nodige tegendruk zullen bieden aan de waterstormdruk van buitenaf.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/01/watersnood-2013/