web analytics

Een geweldige uitvinding (grapke)

Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft.

Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij zero-zwaartekracht.

Oan it klearjen fan dizze swierrichheid, bestegen de Amerikanen in soad jierren  en 12.000 miljoen dollar.

Om het probleem op te lossen, besteedden de Amerikanen vele jaren en 12.000 miljoen dollar.

Hja ûntwikkelden in pinne, wêrmei’t by swiertekrêft nul skreaun wurde kin,  ûnderstboppe, op hokker materiaal dan ek, by elke temperatuer.

Ze ontwikkelden een pen, waarmee je bij zwaartekracht nul kunt schrijven,  ondersteboven, op welk materiaal dan ook, bij elke temperatuur.

De Russen hienen ek sokssawat…..Hja brûkten in potlead.

De Russen hadden ook zoiets…. Ze gebruikten een potlood.

 

Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Wopkje-Fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/een-geweldige-uitvinding-grapke-2/