web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 149)

Anno 1310.  Intussen waren de inwoners van Enkhuizen van plan om zich te wreken op de Friezen. Op kerstnacht 1310 gingen ze te scheep, staken over naar Stavoren waar ze het klooster St. Odolfus plunderden en in brand staken. De prior en anderen werden vermoord.

De burgers van Stavoren konden de branden blussen, waardoor een groot deel van het klooster gespaard bleef. Bovendien wisten ze enkele, met buit zwaarbeladen, Enkhuizers te achterhalen. Tien ervan werden de volgende dag voor het klooster opgehangen. Mede hierdoor kregen de Friezen steeds meer de Graaf van Holland en zijn oom, Bisschop Guido tot vijand.

Guido begon in Stellingwerf een sterkte te bouwen om de Friezen in Schoterland in bedwang te houden. De Bisschop verbleef voor een kerkvergadering geruime tijd in Vienne. De Friezen veronderstelden dat Guido overleden was, waarop de Stellingwervers de in aanbouw zijnde sterkte vernielden. Daarna sloegen ze een beleg voor het slot Vollenhove.

Een stormtoren van drie verdiepingen werd tot op een meter voor de muren gebracht. Gerard, de broer van Guido en proost van Deventer, berichtte daarover de Bisschop in Frankrijk waarna deze een krijgsmacht  verzamelde en inscheepte om het slot te ontzetten. Bij de aankomst van het leger van Gerard konden de belegerden de stormtoren in brand steken, waarbij het brandende gevaarte instortte en er verscheidene krijgers omkwamen. In de verwarring deed Herman een uitval, waarbij vijfhonderd Friezen werden gedood en de rest op de vlucht sloeg.

De inhalige en krijgszuchtige Bisschop van utrecht, Guido, versterkte zijn leger in Overijssel om de Stellingwervers op eigen gebied te bevechten, om alles te vuur en te zwaard te verdelgen. Vlak voor de aanvang van deze veldtocht trof een zware storm, gepaard gaande met zeer zware stortregens het gebied, wegen werden onbruikbaar, legertenten werden weggeblazen waarna de vijand afdroop.

Bisschop Guido was nog steeds niet verzoend met de Friezen en deed die in Stellingwerf en Schoterwerf in de kerkelijke ban. De Friezen onderwierpen zich niet, waarna de Bisschop de ban vernieuwde. Terwijl de zuidelijke Friezen in ongenade raakten,  neigden die van Stavoren en Westergo om zich aan de Hollandse Graaf te onderwerpen en hem te huldigen. Op 4 juli 1310 werd hiertoe een verdrag opgesteld, waarbij de Graaf -bij een aankondiging van zes weken vooraf- in Groendale bij Froonakker ) het huidige Franeker zou kunnen rechtspreken.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-149/