web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 145).

Anno 1288.

Tijdens de vreselijke overstromingen in dit jaar greep Graaf Floris zijn kans om de opstandige West-Friezen aan zich te onderwerpen. Een grote, goedbemande vloot platbodems werd onder leiding van Dirk van Brederode gezonden om de West-Friese dorpen één voor één te bedwingen. Dat lukte omdat de dorpen vanwege het hoogstaande water niet in staat waren om elkaar te helpen. Om de onderworpenen permanent in bedwang te houden liet Floris vier zware sloten of stinsen bouwen. Alleen het kasteel Nieuwendoorn bleef tijdens het leven van Floris onafgebouwd.

Yn 1289 krige de Hollânske Greve Floris V West-Fryslân en Starum yn ‘e macht. De Friezen dêre ferlearen doe harren frijheid en waarden ûnderhearrich oan de Greve.

Nu Floris de macht had over West-Friesland, probeerde hij ook de Friezen over de Vliestroom onder zijn gebied te brengen. Hij trok met een vloot over de Zuiderzee naar Stavoren en werd –hoe is onbekend- door de Friezen aldaar erkend als hun landsheer. Ook Texel onderwierp zich ( in 1289 ) aan Graaf Floris. Door het leggen van dijken en wegen in de laaggelegen gebieden wist Floris de locale gemeenschap te versterken.
Ook in 1290 werd Friesland getroffen door een stormvloed en in het najaar viel er zoveel regen, dat de oogsten mislukten. De rivieren IJssel en de Rijn ontvingen zoveel water uit het achterland dat de landen rondom Arnhem en Deventer overstroomden. Huizen , inwoners en dieren werden door het water meegesleurd.
Friesland werd in dat jaar door Keizer Rudolf geschonken aan Reinoud, Graaf van Gelder. Reinoud had niet veel profijt van die schenking omdat de Friezen niet bereid waren om zich aan hem te onderwerpen en omdat hij geen kans zag om hen gewapenderhand daartoe te dwingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-145/