web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 144)

Anno 1280: Zware en langdurige slagregens, in vele jaren niet gezien, teisterden Friesland en nabijgelegen gewesten. Grote schade werd aangericht.

Anno 1282: In september werden tijdens hevig onweer, een zware storm en hoge vloed veel dijken weggespoeld . Mensen en dieren kwamen om het leven, hooi en ander voedsel voor de dieren werd schaars en duur, waardoor velen het vee van de hand moesten doen.

Anno 1285: Voornamelijk West-Friesland werd geplaagd door enorm zware stortregens.

Anno 1287: Een zware stormvloed trof Friesland, Zuid-Holland, Zeeland en andere gewesten vanaf de Schelde tot in Denemarken. Overal brak de zee door de dijken. De grootste verwoesting trof Friesland, waar het stadje Grind geheel wegspoelde.Ook dorpen als Westerbierum en Dijkshorne gingen te gronde. Elders werden vele kerken, torens en dorpen verwoest. Zo werden 42 kloosterlingen uit het Oude Dal, die nog probeerden om op een zeedijk het water tegen te houden, in  eenzelfde stortzee met de golven meegesleurd. Het klooster van Anjum verloor 14 inwoners, de school te Ludingakerk met omwalling, grachten en buitenwerken werd verwoest. Van het nonnenklooster Westwerd verdronken 30 mensen; in de laagste gebieden verdronk bijna alles wat zich niet tijdig kon redden op hoger gelegen gronden. Van Stavoren tot de Lauwers werden dertig duizend verdronkenen geteld, tussen de Lauwers en de Eems twintigduizend, over de Eems dertigduizend.

Friesland verloor in die storm een grote hoeveelheid land, waarbij de Zuiderzee en de Wadden aanmerkelijk groter werden.

Anno 1288: Twee maanden later was het weer raak: Friesland kwam grotendeels weer onder water te staan. Tijdens deze ellende, terwijl het water nog op het land stond,  greep Graaf Floris zijn kans om West-Friesland aan zich te onderwerpen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-144/