web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 142)

 

Anno 1272.  Nauwelijks bekomen van de verliezen aan krijgsvolk en materieel, verzamelde Graaf Floris een nieuw leger. Hij viel daarmee de West-Friezen zo fel aan, dat velen werden gedood. De anderen namen de benen. Onder de gevangenen bevond zich een oude Fries. Deze werd niet gedood omdat hij de plaats kon aanwijzen waar de vader van de Graaf – Koning Willem – zou zijn begraven. En zo werd het lijk van de vorst opgegraven bij een boerenwoning en naar Middelburg vervoerd om daar met vorstelijke eer en pracht te worden herbegraven.

Anno 1273. Alweer werd Friesland overstroomd. Het zeewater rees tot torenhoogte. Er verdronken meer dan tweeduizend mensen en ontelbaar  vee. Daarna droogde de Middelzee op en werd er door aanslibbing nieuw land gevormd.  Zo verdween het water tussen Bolsward en Sneek en het dorp Nieuwland werd daar gesticht.

Anno 1276. De Friezen ten oosten van de Vliestroom  vreesden met reden, dat de jonge Graaf Floris, na de West-friezen te hebben overmeesterd, nu pogingen zou doen om ook hen aan zich te doen onderwerpen. De Friezen ten oosten van de Eems waren, na langdurige twisten, eindelijk verzoend met hun Bisschop. Daarom besloten de Friezen om nu steun te zoeken bij de nieuwe Keizer Rudolf. Vele Friezen dienden al roemvol in de Keizerlijke benden, die vooral werden ingezet om de struikroverij in het Rijk te doen stoppen.  Keizer Rudolf, beslist geen vriend van het grafelijke Hollandse huis, willigde het verzoek van de Friese delegatie in, hij bevestigde de eerdere Friese privileges en versterkte de Friese wetgeving met enige artikelen.  Daartegenover moesten de Friezen beloven te helpen om Jeruzalem te heroveren, om hem te vergezellen in veldtochten tegen Rome, om de Rijnkant van het Rijk tegen vijanden te beschermen en om Friesland zo goed mogelijk te verdedigen tegen de Graaf van Holland.

Intussen namen de uitwassen van de kerk in Friesland sterk toe. Hoogmoed en heerszucht verdeelden en verwijderden de edelen en gegoede burgers van elkaar. Elke groep versterkte de eigen aanhang. Dagelijks was er sprake van moord en doodslag. Het, zelfs  recent vernieuwde, recht werd dermate ontkracht omdat ook doodslag en andere gruwelijkheden met een geldboete konden worden afgekocht.

———————————————————————————————————————————————-

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Correcties: schrijfspecialist Herman Hiemstra.

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Duizend jaar gaan voorbij totdat de handen ineen worden geslagen…Handen uit de mouwen in plaats van de hand ophouden….dát zet zoden aan de dijk.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-142/