web analytics

Beeldhouwer PIER PANDER + citaten over PLUSSERS

fotoPIER PANDER, op handen gedragen en verguisd.

In Drachten geboren op een oude schuit ontwikkelde Pier Pander zich tot een beeldhouwer van grote klasse. Hij is deels onbekend of verguisd, maar tegelijkertijd wordt hij Nederlands. beroemste beeldhouwer genoemd. Maakte hij op het schip van zijn Friese ouders al beeldjes van hout, wortelen of stopverf…in Rome kon hij met steun van rijke landgenoten een groot atelier betrekken waar hij vele reliefs en beelden maakte met een sterk klassieke inslag. Veel Nederlanders kennen als bekendste werk Pier Pander het portret van de jonge koningin Wilhelmina op de Nederlandse munt.
Pier Pander was  in zijn tijd een van de bekendste en populairste Nederlandse kunstenaars, zowel nationaal als internationaal. In 1885 was hij de eerste Nederlandse winnaar van de Prix de Rome voor beeldhouwkunst. Hij werd een veel gevraagd portrettist van de Nederlandse en buitenlandse elite, waaronder politici, wetenschappers en culturele beroemdheden. Hij portretteerde naast koningin Wilhelmina ook andere leden van het Koninklijk Huis, zoals koningin Emma en prins Hendrik.
Vijf jaar na zijn dood werd in de Prinsentuin in Leeuwarden de Pier Pander Tempel opgericht met daarin zijn levenswerk: een beeldengroep. Het Pier Pander Museum was het eerste museum in Nederland gewijd aan één kunstenaar.

.
Pier Pander Tempel, Prinsentuin, Leeuwarden. Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur
maandag gesloten, 25 december en 1 januari gesloten.

 

 

 

266.  In man is sa âld as er him fielt, in frou is sa âld as se der útsjocht. Een man is zo oud als hij zich voelt, een vrouw is zo oud als zij er uitziet.

265.  Der is gjinien dy ’t minder tiid hat, as hy dy ’t mei pinsjoen is.  Er is niemand met minder tijd dan hij die met pensioen is.

264. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.
Menigeen moet dood zijn om voor ons te gaan leven.

263. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.
Wie door het vuur is gegaan, zal door de zon niet smelten.

262. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.
Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven. 
 

Na de plussers laten ook jongeren rap van zich horen. Henk Veenstra.


De ouden zongen……nu piepen de telefoontjes van de jongen. Henk Veenstra.


Kunstgebit: daar staat hij met z’n mond vol sneeuw-witte tanden. Henk Veenstra.


Met de jaren verliest Jan Vos z’n haren. Henk Veenstra.

 PENSIOEN: Ik ga niet achter de geraniums zitten punniken. O, nee. Ik koop een lading orchideeën.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/07/weekblog-2007-44-citaten-over-plussers-de-beeldhouwer-pier-pander/