web analytics

MUG ( Gedicht voor de Zondag 58 )

 

Fannacht, lytse neef

hâldesto my wekker.

 

In skym fan myn gewicht,

rapper yn ’t oanfallen at

ik wie yn ’t ferwar. 

—————————————————–

 

Last night, little gnat   

you kept me awake. 

  

A fraction of my weight, 

faster in attacking than

I was in defending.

——————————————————

omzetting: Klaas Bruinsma, vertaler.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/mug-gedicht-op-zondag-58/