web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 138)

Anno 1255:

Voor de zoveelste maal had Friesland te lijden onder een strooptocht van Noormannen. Koning Abel, die eerder zijn broer Erik  had laten vermoorden, leidde persoonlijk de aanval. Het dorp Hindelopen werd aangevallen, geplunderd en (deels) in brand gestoken. Maar in een hevig gevecht tussen boeren uit de omgeving en de Noormannen sneuvelde Koning Abel.

Toen de rust was hersteld werd Hindelopen tot stad verheven door Potestaat Sjaardema en andere Friese edelen.

In dat jaar werd Friesland – na de dood van Koning Willem –  nogmaals getroffen door een hevige watervloed. De dijk bij Sonda, door de Ommelanders aangelegd langs de rivier de Fivel, werd geheel vernield. Het water uit de Eems en de Fivel stroomde over de Friese akkers. De doorbraak van de Fismarzijl in het Oldambt veroorzaakte grote schade aan mensen, dieren en schepen.

Anno 1262. In Friesland en Groningen werd een zware aardbeving gevoeld, veel bouwwerken stortten in zoals de toren en ook de kerk van het klooster Wittewierum.

Ook in 1263 werd al het lage land in Friesland nogmaals overstroomd in een hevige stormvloed. Veel mensen en dieren verdronken, dijken werden verbrijzeld. Er ontstond voor een lange tijd grote ellende en armoe. In de volgende jaren kreeg ook de rest van Europa te maken met dergelijke natuurrampen: een zware regenvloed met overstromingen in Saxen, in 1265 werd Bazel en omgeving door een grote watervloed geteisterd. Friesland werd in 1266 door de zee overstroomd, maar nu hielden de versterkte dijken langs de Fivelrivier de watermassa’s, zodat de inwoners van Sonda gespaard bleven.

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Correcties: schrijfspecialist Herman Hiemstra.

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-139/