web analytics

I-DOC.FIERLJEPPEN

FIERLJEPPEN: een unieke en spectaculaire Fryske cultuursport.

In de waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten over te steken. Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen? Ook als het polsstokverspringen als sport wordt beoefend, wordt er meestal over water gesprongen. Op 24 augustus 1767 werd de eerst bekende officiële wedstrijd gehouden in Baard-Friesland. Topljeppers behalen soms afstanden van meer dan 20 meter. Neemt een ljepper te veel risico, dan moet hij (of zij) dat bekopen met een nat pak.

Fierljeppen is een bijzondere vorm van atletiek, die alleen door de beste atleten wordt beheerst.
Hoe gaat fier-ljeppen?  (fier=ver    ljeppen = springen)

Een sprong bestaat uit een sprint (de aanloop naar de pols, die in het water gereed staat), de insprong, het klimmen naar de top (tijdens de zweef over het water) en een uitsprong met landing. Atletisch vermogen, kracht, behendigheid, durf en concentratievermogen zijn vaardigheden, die voor een goede fierljepper kenmerkend zijn.

Wedstrijden Vele honderden mensen beleven veel plezier aan de fierljepsport. Uiteraard bent ook u van harte welkom bij een wedstrijd, om mee te kunnen genieten van deze spectaculaire en unieke Fryske cultuursport.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/i-doc-fierljeppen/