web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 136)

Anno 1248.   De Friezen uit de strijdmacht van Koning Willem II waren na de verovering van Aken nog maar nauwelijks naar huis teruggekeerd, of een zware stormvloed trof de regio. Een zware storm uit Zuidwest, draaiend naar Noord doorbrak de nog zwakke dijken en de zee overstroomde al het vlakke land van Vlaanderen, Zeeland, Holland en Friesland. Weer werden veel huizen door het water verwoest en was het ploegen en zaaien voor langere tijd onmogelijk.

De vreugde over de terugkeer van de strijders en de opnieuw verworven privileges was sterk verminderd door die ramp. Ook in de maanden januari en februari van het jaar 1249 werd Friesland getroffen door overstromingen, waarbij veel mensen en dieren omkwamen. Het ploegen en zaaien liep grote vertraging op. Door het hoge zoutgehalte van de grond viel de oogst ook nog eens ernstig tegen.  Er trad een zó grote sterfte op aan rundvee, dat er op sommige plaatsen nauwelijks een dier overbleef. Door hoogoplopende ruzies onder de inwoners, bleven de lijken merendeels  onbegraven.

Vanwege de slechte voeding en besmettingen brak er builenpest uit. Dit zorgde voor nog veel meer sterfgevallen. Daarbij geloofde men dat de ‘Toorn van God’ over Friesland zich uitte in deze vele overstromingen, hongersnood voor mens en vee, de lege stallen en de gesel van de pest. Maar het zou nog onder Gods zegen vallen, dat toch mensenlevens konden worden gered door het gezwel open te snijden en dicht te branden.

Tot overmaat van ramp werd Friesland ook in het jaar 1250 getroffen door een watervloed. Door een felle Westerstorm werd het rivierwater belemmerd om in zee uit te stromen. Het zaai- en plantgoed werd door het water meegesleurd, molens, bruggen, huizen werden vernield, vele duizenden mensen verdronken met hun vee.

 

 

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Correcties: schrijfspecialist Herman Hiemstra.

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-136/