web analytics

DRACHTEN wil verder in STIJL

Het Museum Drachten zal naar het ontwerp van Van Doesburg het pand Torenstraat 3 te Drachten en detail terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Daardoor moet  deze “museum-woning” van DRACHTEN-IN-STIJL een aanwinst worden op cultureel, cultuur-historisch, recreatief-toeristisch en ook nog op PR-gebied.

De boven-verdieping ( het toren-hoogje ) wordt een atelier-onder-de-pannen, waar welwillende  “artists in residence”  zich kunnen laten inspireren door de voorgangers uit de vervlogen tijden van Stijl en Dada. Deze marginale kunst-richtingen kenmerkten zich door eenvoud, strakke lijnen en primair kleurgebruik in abstracte en gestileerde vormen.

– Het was de bedoeling, dat het Van Doesburg-Rinsemahuis in het voorjaar van 2016 wordt geopend. Het wordt een museum van internationale allure, voorspelt directeur Paulo Martina van Museum Dr8888. En: “De opening is uitgesteld tot medio 2017”.

 

In Drachten zal één woning weer in de oude STIJL worden teruggebracht.

-Ik zie dat als een MOLENSTEEN om de culturele nek van Smallingerland. Al met al kost de sinds 2012 nog steeds niet gerealiseerde museumwoning bijna € 1/2 miljoen. Alle bestedingen, vervallen inkomsten, toezeggingen daaraan gaan m . i. ten koste van andere, vast en zeker meer nodige culturele voorzieningen. Zeg maar DA-DA met je handje.

  • Dit is nog niet alles. Het jaar 2017 is gebombardeerd tot STIJLJAAR. Het bezoek aan Dr88 en het Museum DR8888 zou 40.000 extra bezoekers moeten genereren.  De viering van het themajaar “Van Mondriaan tot Duitch Design” kost noal wat:

  • 120.000 te dragen door het museum
  •   25.000 bijdrage Gemeente Smallingerland
  •  20.000 Culturele Hoofdstad LWD2018
  • 35.000 op te hoesten door ondernemers Drachten-
  • ————————————————————————
  • 200.000
  •  40.000 voor-financiering Gemeente wat na kaartverkoop 2017 zou moeten terugvloeien naar de gemeentekas. Dus € 65.000 is NIET beschikbaar voor andere culturele initiatieven.

 

Uit de begroting van de nog niet bestaande cultuurnota t/m 2018 over het al lang voorgespiegelde (maar nog een jaar lang niet bestaande) tweede museum in DR8888:

“Er ligt een toezegging om de exploitatie van het Van Doesburg Rinsemahuis structureel te ondersteunen uit het budget culturele ontwikkelingen. Dit betekent dat er nauwelijks financiële ruimte is voor andere ontwikkelingen.

In de komende beleidsperiode (2016-2020) gaat het om ontmoeten, verbinden en ontwikkelen samen met HET VELD. De doorontwikkeling moet met name gebeuren door HET VELD zelf, HET VELD moet ook de benodigde financiën daarvoor los zien te weken uit landelijke, provinciale fondsen en sponsoring.

De gemeente Smallingerland kan hierin een stimulerende, verbindende, enthousiasmerende en faciliterende rol spelen. En we kunnen we via de activiteitenafspraken de culturele instellingen sturen richting onze ambities”.

 

Maart 2016: Het 100-jarig verleden van de kunstbeweging De Stijl wordt in het themajaar 2016 (dus niet in 2018) herdacht met activiteiten in Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Leiden, Eindhoven en Otterlo. De “museum-woning” Torenstraat 3 is nog steeds niet door de aannemer opgeleverd en niet ingericht door het Museum Dr88888888. Directeur Paulo Martina van Museum Dr8888: “De opening is uitgesteld tot medio 2017”.

-Het komt mij voor dat de beoogde MUSEUMWONING (al jaren onterecht bestempeld als tweede museum te Drachten) pas halverwege 2017 geopend zal worden.

-23-10-2017: Verwacht wordt dat volgend jaar, tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018, de gehele museumwoning gereed is om het publiek te kunnen ontvangen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/drachten-wil-verder-in-stijl/