web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 135)

Anno 1239 t/m 1246:

De winters waren in die jaren zo laat en lang, dat er niet meer tijdig geploegd en gezaaid kon worden. In 1241 bedierf een zware regenval de oogst vrijwel volledig, waardoor de prijzen van voedsel enorm stegen. De ellende werd nog eens vergroot door een volgende overstroming van Friesland en de Oostelijker gelegen gebieden. Duizenden inwoners verdronken. Ook door zwaar onweer werden  veel mensen en dieren gedood. Groningen was toen het toneel van onrust, moord- en doodslag, brand en verwoesting.

Anno 1247. De geduchte en strijdbare Keizer Frederik II – in ongenade bij het Pauselijke hof – kon zich, ondanks grote onlusten in zijn rijk, nog net staande houden. De jeugdige Graaf Willem II van Holland werd bij de Paus Innocentius II aangeprezen om Frederik’s plaats in te nemen. Ondanks  alle tegenstand werd Willem gekozen tot Roomse Koning en in Keulen tot ridder geslagen.

Willem gaf het bestuur van het graafschap Holland in handen van zijn broer Floris. Zelf overmeesterde Willem enkele steden, zoals Werden aan de Roer. In de lente van 1248 werd Aken belegerd. De zware strijd om de stad duurde tot de herfst. De tweespalt in de regio tussen voor-en tegenstanders van Willem werd almaar groter. Gebrek aan geld en dus huursoldaten bemoeilijkten het succes van Willem. Tenslotte kwam de Paus de nieuwe Koning Willem II te hulp.

In Friesland en andere Nederlandse streken waren vele burgers ertoe overgehaald om aan een kruistocht deel te nemen. De Paus ontsloeg hen nu van hun geloften als ze dienst wilden nemen in het leger van Willem voor Aken. En zo trok een grote menigte Friezen, burgers maar ook edellieden naar Aken om daar de belangrijkste posten bij de belegering in te nemen. Het open niemandsland ten noorden van Aken werd door hen ingenomen en tijdens drie uitvallen succesvol verdedigd, waardoor de toevoer van voedsel en strijders naar de stad was afgesneden. Bekend met de werking van het water, damden de Friezen de watertoevoer benedenstrooms af waardoor Aken onder water kwam te staan. Daarop, op 18 oktober 1248, werd de stad aan Koning Willem II  overgegeven. Daar werd hij dan ook tot Roomse Koning gekroond.

Maar de sterke aanhang van Frederik bleef. De Friezen meenden, na de val van Aken, aan hun verplichtingen te hebben voldaan en ze wilden naar huis. Als beloning voor hun verdiensten bekrachtigde Willem aan de Friese natie en hun nakomelingen alle voorrechten en vrijheden, verkregen sinds Karel de Grote. Ontslagen van de gelofte om als kruisvaarder naar Palestina te trekken, ontsnapten de Friezen aan het rampspoedige verloop daarvan in Egypte, waar vrijwel elke kruisvaarder stierf door het zwaard of de pest.

 

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-135/