web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 133).

Anno 1234.  Nu werd er tegen de Friese volksstam, de Stadingers, wonend in de landstreek aan de Wezer, een kruistocht gepredikt. In Holland, Friesland, Brabant, Vlaanderen, Westfalen en elders wemelde het van monniken die opriepen tot strijd tegen deze “heidense” Stadingers.

Graaf Floris rustte hiertoe maar liefst 300 schepen uit, waarmee hij met de kruisvaarders de Wezer opvoer. De Hertog van Brabant en vele kruisvaarders uit de omgeving van Kleef voegden zich bij deze legermacht van maar liefst veertigduizend manschappen.

De Stadingers konden niet meer dan elfduizend man op het slagveld brengen. Door wanhoop gedreven vochten ze zó verwoed, dat vierduizend kruisvaarders sneuvelden. Maar tengevolge van de overmacht moesten de Stadingers, na zesduizend manschappen te hebben verloren,  zich tóch terugtrekken. Een deel vluchtte naar Friesland. Achtervolgd door het leger van graaf Floris, verdronken ze in poelen en moerassen of werden neergesabeld. Het resterende kleine deel van de Stadingers onderwierp zich aan Floris en werd met de kerk en de Paus verzoend.

Graaf Floris leefde daarna niet lang meer. In een steekspel bij Clermont werd hij vermoord door de graaf van Clermont en enkele edelen. De aanleiding was de houding van de gravin van Clermont, die Floris zó had geprezen, dat haar bejaarde echtgenoot besloot om Floris van kant te maken. Dirk, de hierbij aanwezige graaf van Kleef en neef van Floris, nam meteen wraak en doorstak de graaf van Clermont. Het lijk van Floris werd naar Holland vervoerd en in Rijnsburg begraven.

Graaf Floris had zich trouwens, na zijn inhuldiging in 1230, nooit meer in Friesland vertoond. En hij had bij de Friezen een slechte naam gekregen omdat in zijn naam geprobeerd was om de Friese adel om te kopen het gewone volk van de verworven voorrechten te beroven.

Omstreeks deze tijd stierf ook bisschop Wilbrand van Utrecht. Hij werd opgevolgd door Otto III, een broer van de vermoorde graaf Floris en voogd over de jonge graaf Willem II. Otto wist een eind te maken aan de opstand van de Drentenaren, waarmee de rust in Noord-Nederland hersteld werd.

 

 

Een bewerkt deel uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Correcties: schrijfspecialist Herman Hiemstra.

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-133/