web analytics

Vijf en twintigmeter hoog Fries paard op de Afsluitdijk.

 Ooit hebben Marcel Westerhoud en Barbara Borger een plan bedacht om op de grens van Friesland en West-Friesland een groot stalen ros neer te zetten. De daarvoor benodigde constructie zou in elkaar moeten worden gelast door de schot Andrew Scott. Daar was minstens € 1 miljoen voor nodig. Om gelden voor het maken van it izeren hynder binnen te slepen is de stichting HET PAARD VAN FRIESLAND opgericht, met als voorzitter Cees Roozemond van het  Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Maar: ik veronderstel dat Marcel Westerhoud ( Director at Het Paard van Friesland ) zelf nog nooit twee losse eindjes staal aan elkaar heeft gelast *) Zoals geschreven: voor zo’n schots Paard van Troye is minstens € 1 miljoen nodig.

Andrew heeft een dergelijke steel-construction of a Clydsedalehorse al eens eerder gemaakt voor het strand bij Bondi-Australïe. Van zijn hand is ook het 30 meter hoge monument The Kelpies bij Falkirk-Scotland, gemaakt van 600 ton roestvrij staal.

Zie meer >https://www.instagram.com/explore/tags/thekelpies/

The Kelpies-Andrew Scott

 Maar: er ligt ook nog op de plank een (supergoed) plan van Frank

(zie op http://www.supergoed.nl/index.php?a=projecten&id=44 ) of: www.supergoed.nl/uploads/boekje_kkf.pdf  EEN KLEINE KUDDE FRIEZEN.

Nu doet me het begrip STEEL ergens aan denken. aan iets wat ik bijna was vergeten: aan m’n eigen idee IT FRYSKE PARADYSKE©,  met daarbij een landmark, ook in de vorm van een groot Fries paard  en in mijn wat minder grijsharig verleden aangedragen bij Fryske Fiersichten en Dat Drachten Wil Je Meemaken. Ik doel op het project DREAMSCAPE-DRACHTEN uit 2005-2006 aan de afrit De Haven van de A7 bij Drachten-City. Zie hiervoor het concept op het weblog http://dreamshapedrachten.wordpress.com  

Aan de rand van dit beoogde recreatie-gebied zou een 10-20 meter hoog “landmark” in de vorm van een Fries paard zijn verrezen. Misschien ook in elkaar gelast en voor heel wat minder dan € 1 miljoen. Een deel van het concept DREAM-SCAPE had al gerealiseerd kunnen worden als opmaat voor de complete realisatie met een kudde levende friese hynders, een pyramide-vormig gebouw (woningen, hotel-restaurant), een forse vijver met openlucht-theater voor grote spectakels, kano- en mountainbike-routes, arboretum, een trouwkapel en recreatiehutten, parkeerterrein enzovoort. En dát voor recreatie van de Smallingerlanders en langzijkomende touristen plus ter promoting van Fryslân en de Friese producten.

Hawar, nu maar eens afwachten hoe GS-Fryslân  tegenover DIT plan van Westerhoud (http://nl.linkedin.com/pub/dir/+/Westerhoud) en Borger uit Utrecht gaat staan. Op zich is het plan prima, maar Friesland kan een completere toeristentrekpleisterplaats krijgen. Op dit moment is er weinig geld voor cultuur, want de overlevende overheden moeten fors bezuinigen en het idee Friesland (of Leeuwarden) als Culturele Hoofdstad van Europa kostte ook nogal wat pecunia. En GS mag daarom uitleggen waarom € 1 miljoen cultuurgeld, al dan niet  in het kader van de Crisis- en Herstelwet, zou mogen wegvloeien naar niet-Friezen. Want een miljoen schaarse euri buitenlands besteed aan 1 landmark op 1 Friese grensovergang, dát is 1 miljoen minder om aan binnenlandse cultuur te besteden.

Nu dit idee ook was aangemeld voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, dient de vraag zich aan of zo’n “landmark” evengoed door een Friese beeldend kunstenaar kan worden gemaakt. Een vereiste van de selectie-jury was immers, dat de LOCALE (ver)beeldende kunstenaars ingeschakeld worden en dat daardoor een verbeterd contact mogelijk is tussen die eigenheimerse kunstenaars en de overige bewoners van deze Europese regio.

Intussen diende zich ook de vraag aan WAAROM dit project OP de afsluitdijk een plaats zou moeten vinden. Want als je Den Oever voorbij bent dat ga je toch al naar Friesland? En als je Friesland bij Zurich verlaat, dan zit je toch niet te springen om een landmark halverwege de dijk?  Vandaar, dat het concept DREAMSCAPE weer op de rail is gezet in: Landschapspark IT FRYSKE PARADYSKE © . Met CENTRAAL in Fryslân ruim plaats voor een PARADIJSPARADEPAARD.

April 2013. Barbara Borger en Cees Roozemond hebben nu maar bedacht dat hun HYNDER FAN 1.2 MILJOEN een “werkgelegenheidsproject voor de jeugd” moet worden. Intussen wilde Siem Kat uit Bergen-NoordHolland nog wel een schaalmodel van vier meter in zijn voortuintje zetten. De schot Andrew Scott moest er nog wel aan beginnen. En die maquette zou de internationale jury eind augustus dit jaar over de streep moeten trekken om Lwd2018 door te laten gaan. Ook als die jury negatief beslist, zal (volgens “director” Borger) het stalen ros van 1.3 miljoen er tóch moeten komen. Voor plaatsing op de grens van Mid-Fryslân en West-Friesland.

Ter gelegenheid van de voorstellingen FADERPAARD (januari 2014) was het idee van een niet-roestvrij- stalen ros weer van stal gehaald. Het schaalmodel uit het Bergense voortuintje werd versleept naar het WTC in Leeuwarden. En Andrew Scott had zichzelf ook maar even naar Leeuwarden verplaatst. Met een pro-motie voor uitvoering op de kop van de Afsluitdijk t.g.v. Leeuwarden-Friesland, culturele hoofdstad in 2018.

februari 2017. Stapvoets en voetstoots aannemend dat hun project verkocht zal worden hadden de initiatiefnemers van het “project PAARD VAN FRIESLAND” een ANDERE locatie voor een voorlopig voetstuk voor het 20 meter hoge stalen ros uitgezocht. En wel op “een hooggelegen plek” aan de Friese kant van de Afsluitdijk bij Zurich. Wat nog meer was veranderd? Het gevaarte moet nu  2,5 miljoen euro kosten. Wat ook nog werd veranderd? Het stalen ros moest nu 25 meter hoog worden en het ijzer mag ( zoals in de tweede wereldoorlog het andere stalen ros) door de Friezen hoogstpersoonlijk worden aangedragen.

April 2017. Op de afhandelingsagenda van de Provincie  Friesland staat nog steeds dit staandbeeld van een Fries paard . Het geval zou nu 250.000 euri moeten kosten en het complete project € 2,3 miljoen.

Juni 2017: De Provincie Fryslân trok de beurs en subsidieert met € 250.000.

September 2017:  Súdwest-Fryslân trekt er € 50.000 voor uit, want er is ook nog een professionele organisatie voor nodig om het project van de grond te krijgen. Voor onderdak daarvan is € 115.000 uitgerekend. En natuurlijk moet zo’n landmark ook jaarlijks worden onderhouden. De fracties FNP, D66 en SP van de gemeente Súdwest-Fryslân steunen het plan, maar PvdA, GBTL en GL zijn nog niet overgehaald of zijn mordicus tegen.

Juli 2018: De uitgaven voor zo’n stalen ros werd nu (voorzichtig) begroot op 2,5 miljoen euro, waarvan nog geen miljoen is toegezegd. De kersverse projectleider voor dit plan, Ben van der Knaap van het Theater Sneek, hoopt in februari duidelijkheid te kunnen geven of dit 25 meter paardplan al dan niet doorgaat. De beoogde locatie en de kosten moeten alsnog worden bekeken.

– Hoe dan ook: ik wordt niet warm bij de gedachte aan zo’n imitatie van de stier van Os-Borne uit de Spaanse hoogvlakte. In mijn visie haalt de attractiewaarde van dit metal-gevaarte het in de verste verte niet bij een groep LEVENDE Fryske hynders, ronddartelend yn it Fryske Paradyske, it sintrum fan Fryslân by Drachten.

*) Opdat voorzitter Cees Roozemond en anderen niet nóg meer onzin verkondigen:  IJzer, roestvrij of niet, kun je niet SOLDEREN. Meer over opleuking van de dijk>  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/de-afsluitdijk-wordt-de-sjieke-oprijlaan-naar-friesland/

Februari 2019. Nog steeds denkt Roozemond dat het izeren hynder door de schot Scott in elkaar gelast kan worden met de Einsatz van ijzerschroot uit Fryslân. Desnoods gaat hij het luchtkasteel van nu 28 meter hoog zelf in elkaar solderen ( kan daar mooi een oude luchtfiets voor Cees bij). Intussen zijn ervoor zo’n vijf mogelijke standplaatsen bedacht, overstijgt de kostenraming ( van eerst 1 miljoen, later 2,3 miljoen) met ruim een miljoen ( naar nu ongeveer € 3.5 miljoen) en zou de voortgang moeten worden gevierd met de aankomst van 500 Friese paarden vanuit Noord-Holland over de Afsluitdijk.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/twintig-meter-groot-fries-paard-op-de-afsluitdijk/