web analytics

Elfstedentocht? It is noch NET sa fier. Hoewol?

Er wordt gefluisterd dat ZELFSTEDENSCHAATSERS de Friese Elfstedentocht gaan doen. Dus  ZONDER Hollanders.  Hoe dan ook: rondom ALLE Friese elf steden wordt door Friezen én niet-Friezen geschaatst: van zonsopgang tot de dooi invalt.

De aangesleepte voorraad Beerenburg is nog lang niet op en we gaan nog lang niet naar huis.  Hier en daar wordt ook nog het oud-Hollandse drankje SOPIE (of zopie) geschonken. Niet gratis natuurlijk: de commercie viert ook bij deze ijsstelling hoogtij.

Voor zopie recepten zie:  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/koek-en-zopie-recept-bier-soopje/

De elfstedenkoorts is nu wel gezakt, mede dankzij by-passes en ijstransplantaties. Door de inzet van een leger sneeuwschuivers kunnen er nu overal in Friesland wél  locale routes worden gereden op prachtig zwart ijs. En daar kunnen zelfstedenschaatsliefhebbers ook langs de witte wal staan om op de vorst te wachten.

Vrijdag 10 februari. Net nu de militaire versterking is teruggetrokken wordt er een vorstaanval verwacht. Maar tóch zijn vanochtend vroeg honderden Friezen op eigen “houtjes” van start gegaan voor een persoonlijke, alternatieve elfstedentocht. Om 10.00 uur was de helft van de afstand al gereden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/elfstedentocht-it-is-noch-net-sa-fier/