web analytics

De SUPERBUS van Wubbo Ockels in Drachten.

De superbus is een concept van Wubbo Ockels voor een autobus die tussen de 150 en 250 km/uur zou moeten kunnen rijden. Een team verbonden aan de TU Delft heeft inmiddels een prototype ontwikkeld en de eerste testritten zijn gemaakt. Het bestuur van de TU Delft investeerde 350.000 euro in het project en de Minister van Verkeer en Waterstaat trok zeven miljoen euro uit voor de fabricage van een proefmodel.

Volgens planning moet de superbus een elektrisch voortbewogen voertuig voor ca 25 passagiers worden, die buiten de steden op een betonnen geleidingsbaan rijdt en daar een topsnelheid van 250 km per uur kan bereiken. Deze ‘superbanen’ zullen geothermisch verwarmd worden in de winter zodat ze ijs- en sneeuwvrij blijven. In de stad moet de superbus zich als een gewone bus gedragen. Wel zal de ENORME lengte ervan lastig zijn bij krappe rotondes enz.

23-02-2012: LEEUWARDEN – De Friese Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie serieus onderzoekt of de superbus van Wubbo Ockels ingezet kan worden op het traject Groningen-Heerenveen. Volgens de fractie moet eerst maar goed bestudeerd worden of de superbus een goed alternatief voor een treinverbinding zou kunnen zijn. Een daartoe strekkende motie werd vandaag ingediend.

 Foto: henk Veenstra -FANvanFRIESLAND

De testversie van deze Ockelse  “superbus” (lengte 15 meter)  is ook naar Drachten-City gereden. Op een oplegger, want het geval mocht niet rijden op de openbare weg. Tussen  12.00 en 14.00 uur stond dat gevaarte doelloos op een parkeerterrein. Nog bovenop de oplegger en  mét opstartproblemen.  Na twee uur gemorrel aan de boordcomputer en nog veel te hoog op de banden gleed TNO-bak van de oplader voor één enkel rondje Drachten.  Het geval kwam echter maar 20 meter op eigen kracht vooruit. Dat was dus een vaartje van 10 meter per uur.

-Op zo’n SuperSlak van Ubbo Wockels zat Drachten nou niet bepaald te wachten. En de Provincie Friesland ook niet, want  aanleg van de extra benodigde infra-structuur ( onder meer in wegen, bruggen, eigen betonbaan, viaducten, enzovoort, is enorm kostbaar. Zondegeld, bevond de Fryske verkeersgedeputeerde mw. Poepjes. Het is een duur speeltje, ongeschikt voor een SNELdienst tussen Heerenveen en Groningen. Want daarvoor heb je wel 100 van die  superdure  superslakken voor nodig ( DRIE miljoen euri per stuk) .  Die ook nog DOEN wat ervan mag worden verwacht.

-Ockels pretendeert dat zijn super-bus een snellere en goedkopere verbinding kan leggen tussen Heerenveen en Groningen en dat ook eerder. Maar dan moet de A7 AAN WEERSKANTEN wel met een baan worden verbreed om een eigen (vrije) baan tegen de vangrails te krijgen. En dát is met alle aanpassingen van viaducten, afritten aan de buitenkant NIET zo eenvoudig ( en goedkoper) als Wubbo denkt. Want: zo’n 100 superbussen kosten niet alleen heel veel geld, maar kunnen ook veel minder passagiers vervoeren dan enkele gewone bussen, die veel goedkoper zijn inclusief de kosten voor de bestuurders. Bovendien zou de eigen betonbaan (waar nu dus asfalt ligt) in de winter GEOTHERMISCH moeten worden verwarmd. Leuk ideetje van Wubbo. Maar die geothermische warmtebronnen liggen nét niet onder het 50 km lange traject Heerenveen-Groningen. En die verwarmings-kosten zijn m.i. NIET meegerekend. Geothermische verwarming? Wat een ONZIN. Geothermische verwarming is (tot heden) zeer kostbaar, winning is hier en daar LOKAAL mogelijk en warmte-omzetting in electrische energie is kwa duurzaamheid discutabel.  En dan heb je in de spits ook nog 100 goed betaalde betuurders nodig , waarvaner buiten de spits er 98 zitten te duimdraaien en te neuspeuteren.

Misschien moeten andere bestuurders zich eens achter de oortjes gaan krabben terwijl ze nadenken over deze “optie superslak”?

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/02/de-superbus-van-wubbo-ockels-in-drachten-it-is-ek-noch-net-sa-fier/