web analytics

I-Doc.Drietaligheid-Friesland

De Europese Commissaris voor Meertaligheid, Leonard Orban, is zeer te spreken over het drietalig onderwijs in Friesland. Orban zag dat op basisschool “De Frissel” in Feanwâlden de kinderen worden onderwezen in het Nederlands, het Engels en het Fries. Friesland is een voorbeeld voor andere meertalige regio’s in Europa, aldus Orban. De Europese Commissaris is van mening dat iedere Europeaan minstens drie talen goed zou moeten spreken: de moedertaal, een grote internationale taal en een derde taal.

November 2010:

Uit onderzoek blijkt dat  zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd als ze de verschillende talen niet alleen als leervak, maar ook als voertaal gebruiken. Daarom wil de provincie Fryslân meer meertalige basisscholen. Het aantal basisscholen in Friesland dat drietalig onderwijs geeft, moet groeien naar 100 aldus gedeputeerde Jannewietske de Vries. De ambitie voor het lesgeven in het Nederlands, Engels en Fries kan flink worden opgeschroefd.  Friesland telt ruim 500 basisscholen. Van de basisscholen in Friesland neemt OBS De Tille In Drachten een speciale plaats in. Er is niet alleen speciale aandacht en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, maar de drietaligheid is er al vanaf groep 1.  Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen hun lessen ook in het Engels van een “native speaker”.

Taalsintrum Frysk van het CEDIN propageert drietalig onderwijs (3TS), met een gestructureerde voertaalverhouding van de talen Nederlands, Fries en Engels. Het netwerk van drietalige scholen in basis- en het voortgezet onderwijs breidt zich snel uit, juist door het helder gevoerde taalbeleid in Friesland.

Massa-ûntslach by Cedin

Moandei 13 febrewaris 2012 – Underwiisbegeliedingstsjinst Cedin wol in tredde part fan it personiel ûntslaan. It giet om 56 minsken: tsien op kantoar yn Drachten en 46 adviseurs.

Het aantal scholen, dat ook aan de jongste kinderen les geeft in een vreemde taal is in vijf jaar tijd explosief gegroeid. Die stijging ontstond door de vraag van de ouders. Elke school krijgt een subsidie van € 1750 om vvto aan te bieden  Officieel is het aanbieden van een andere taal dan het ABN in het onderwijs verboden, met uit-zondering van de tweede rijkstaal: het Frysk. In Friesland wordt inmiddels op een vijftigtal basisscholen onderwijs gegeven in drie voertalen: Nederlands, Fries en Engels. Het aantal drietalige scholen blijft alsmaar groeien. Oktober 2019: Basisschool It Twaspan in Twijzelerheide sloot zich aan. Naast Nederlands en Fries is Engels daar voertaal.

De Pabo-Leeuwarden (STENDEN-Hogeschool) bereidt de studenten voor op les-geving in de drie talen. Studenten worden zo uitstekend voorbereid voor de regio-nale en internationale arbeidsmarkt.

Ook als je ouder bent kun je andere talen leren. In ieder geval de basis-kennis ervan met een cursus.  Zo zou er volgens de Fryska Akademy een gratis internet-cursus Frysk (MOOC) eind 2015 ter beschikking zijn…..nou, nee dus. Vermoedelijk ook niet in 2016.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/01/i-doc-drietaligheid-friesland/