web analytics

Kat-te-veel (grapke)

 

Piet heeft een gruwelijke hekel aan de kat van z’n vrouw..

Pyt hat in grouwéligen hekel oan de kat fan syn frou.

 

Hij besluit om van dat beest af te raken.

Hy beslút om it bist kwyt te reitsjen.

 

Hij pakt de kat, rijdt zo’n 2 km verder en smijt hem uit de auto.

Hy pakt de kat, rydt sa’n 2 km fuort en smyt de kat út de auto.

 

Maar toen hij bij z’n huis kwam, zat de kat hem op te wachten.

Mar doe’t er thús kaam, siet de kat him op te wachtsjen.

 

Onmiddellijk zette hij de kat weer in de auto, reed 5 km verderop en smeet het beest de auto uit.

Daliks sette er de kat wer yn de auto, riedt 5 km fierder fuort en smiet it bist út de auto.

 

Thuisgekomen zat de kat alweer voor de deur.

Thúskommen siet de kat alwer foar de doar.

 

Piet laadde de kat weer in en reed heel ver weg.

Pyt lade de kat wer yn en ried hiel fier fuort.

 

Dan links, een stuk rechts, een eindterug, dan weer kilometers rechts en links.

Dan links, in stik rjochts, in ein werom, dan wer kilometers rjochts en links.

 

Hij gooide de kat uit de auto, reed verder.

Hy goaide de kat út de auto, ried fierder.

 

Na een tijdje belde hij zijn vrouw en vroeg of de kat bij huis was.

Nei in skoftke belle er de frou en frege oft de kat al thús wie.

 

“Ja”, zei ze: “Hoezo?”.

‘Ja”, sei se: “Hoesa?”.

 

Hij antwoordde: “Geef de telefoon aan die rotkat, ik ben verdwaald”.

Hy andere: “Jou de telefoan oan dy rotkat, ik ha my ferriden”.

 

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting in het frysk: Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/kat-te-kwaad-grapke/