web analytics

I-D0C.FRIESLAND LWD2018: Leeuwarden=culturele hoofdstad van Europa !

 

Woensdag, 7 december 2011:  Provinciale Staten van Fryslân namen een positief besluit over de kandidaatstelling van Leeuwarden tot KULTURELE haadstêd fan Europa. Het begrip Culturele hoofdstad is in enge zin een KUNSTEVENEMENT. Een kunstevenement is een publieksevenement met als hoofdattractie kijken naar KUNST.

-De politiek-bepaalde ambities zijn m.i. hierbij té hoog gegrepen en zullen t.z.t wel moeten worden “bijgesteld”. Je kunt wel een CH2018-cultuurpaleis neerzetten zoals een schaats-stadion, maar daarbinnen moet dan wél iets gaan gebeuren. Iets wat interessant is voor niet alleen de cultuurliefhebbers van hier en nu. Een verzameling Barbies, lucifersmerken, breiwerkjes of matchbox-autootjes in een museum exposeren is wat magertjes voor de verwachte immense internationale toeloop. En omdat het Friesland van nu (met koekhappers, zaklopers, kaatswedstrijden, fanfares en openluchtspelen) voor vooral buitenlandse cultuur-toeristen nauwelijks interessant is, moet er alsnog ontzettend veel “uitgevonden” en van de KLEI-grond af aan worden opgebouwd. Daarvoor moet het culturele klimaat gunstig zijn.  En er moeten heel wat Friese kreatievelingen bereid zijn om met hart en ziel aan die opbouw te gaan werken. Stante pede.

Het lijkt me daarom goed als de aandacht van Friese bestuurders vooral uitgaat naar hedendaagse, levende dragers (ontwerpers en uitvoerders) van hedendaagse kreativiteit. Eerst de culturele activiteiten tot het bot uitkleden, subsidies laten vervallen en er dan GRUTSK mee voor de dag willen komen is hypocriet. Het gevaar bij het organiseren van CH2018 is, dat aandacht én middelen gaan naar de organisatie, naar allerlei tijdelijke randfiguren en randverschijnselen, maar dat daarna vrijwel niets overblijft voor de versterking van blijvende, echt belangrijke inheemse culturele uitingen. Beschouw je CH (of KH) 2018 als een kostbaar bouwwerk, dan moet niet 90% van de middelen gaan zitten in het cement (de organisatie) tussen de bouwstenen (de culturele uitingen). Hoe doordacht ook opgezet, een stelletje uitheemse directeuren in een organisatie is NIET in staat om in 2018 te brengen wat de (internationale) toerist verwacht: KUNST & CULTUUR over en uit Fryslân  met goede verblijfs-voorzieningen in LEEUWARDEN en directe omgeving.

Vermarkting van culturele uitingen is eigenlijk on-eigenlijk, TEGENDRAADS. Cultuur mag GEEN MIDDEL zijn om een niet-cultureel doel (commercie, kennisverwerving) te bereiken. Met culturele attracties, zeker de permanente, is veel geld gemoeid maar ook mee te verdienen. Alleen…je moet de culturele koe niet voor de commerciële  kar spannen om geld willen verdienen aan een culturele setting waar die nog niet of nauwelijks aanwezig is. Als die cultuur nog gecomponeerd en stevig in de samenleving verankerd moet worden, is een gebrek daaraan funest voor realisatie van hooggespannen en met overheidsgeld zwaar ondersteunde ambities. Ofwel: die ambities zijn niet-realistisch te noemen. En dan loert er ook nog het gevaar, dat ná 2018 er geen geld over is om noodlijdende bestaande culturele instellingen overeind te houden. En als die culturele instellingen vooral  functioneren op de inzet van vrijwilligers, als ze zich vooral moeten bezighouden met het verwerven van financiële ondersteuning, dan zijn de grenzen gauw bereikt en worden de deuren permanent gesloten.

Donderdag, 8 december 2011. De Provinciale campagne om de PROVINCIE tot culturele hoofdstad te maken moest omgezet worden. Want een PROVINCIE als STAD bleek voor “Brussel” niet acceptabel. Daarom werd de stad Leeuwarden uitgekozen. Maar Leeuwarden is NIET de enige Europese Culturele hoofdstad in 2018. En al eerder was vanuit de Provinciale hoek Drachten gebombardeerd tot toekomstige culturele hoofdstad van Friesland. En nu mag Drachten meedraaien met de hoofdstedelijke ambities. En meebetalen,  waarschijnlijk zonder feitelijke culturele compensatie.

Cultuur…daar moet geld bij,  (volgens Grutte Pier 2018 is dat ongeveer € 75 miljoen, uiteindelijk ten laste van de burger). Gister bracht het CDA in de Staten een bom aan onder het idee. Uitslag: de provincie Fryslân wil pas voor-financieren als de gemeente Leeuwarden eerst de beurs trekt. Maar die gemeente moet dringend gaan bezuinigen: ook op cultuur.  ERG VEEL.  Statenlid SP-er Jacob van der Hoek opperde nu, dat het cultuurknikkertje maar weer naar Drachten zou moeten rollen. Intussen moet er volgens de provinciale bestuurders hoognodig 100 miljoen worden uitgegeven aan een mooier Thialf-paleis in Heerenveen.

Belangrijk voor de Friese bestuurders lijkt me, dat het hen duidelijk wordt, wat het betekent om een culturele hoofdstad te krijgen, te hebben  ende te houden: om te beseffen wat kreativiteit en cultuur eigenlijk is en kan betekenen.

Uit Wikipedia: Het begrip cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In brede zin wordt het gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht: ‘cultuur’ wordt dan tegenover NATUUR gesteld. In engere zin wordt het gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst & wetenschap, (inclusief literatuur en dergelijke). Concrete cultuuruitingen zijn bijvoorbeeld gewoonten van een land, kleding, feesten en eetgewoonten.

Lees hier HET ADVIES van de RAAD voor CULTUUR: http://www.cultuur.nl/11/56/adviezen/advies-europese-culturele-hoofdstad-2018.aspx

Cultuurpolitiek houdt zich bezig met de drie beleidsterreinen:

 

En onderverdeeld in:

 • Amateurkunst en cultuureducatie
 • Archieven
 • Beeldende kunst en vormgeving
 • Bibliotheken
 • Cultuurbezit
 • Dans
 • eCultuur
 • Film
 • Internationaal en intercultureel beleid
 • Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw
 • Letteren
 • Media
 • Monumenten en archeologie
 • Musea
 • Muziek en muziektheater
 • Theater

In door de organisatie opgevoerde Engelstalige benamingen moet onder CULTUUR worden verstaan:

performing arts/theatre photography poetry/literature/language science/technology sculptures/installations sport symposium/debate multi disciplinary architecture/design cultural heritage/history dance film/documentary multimedia/online design music paintings/drawing’…

Voor mij omvat dat complexe begrip: literatuur waaronder poëzie, toneel en cabaret, muziek waaronder zang en dans, beeldende kunst met de toepassingen daarvan. Maar beslist niet “iets van commerciële sport”, zuivere commercie, een kennis-industrie en dergelijke, waar nu juist NIET op wordt bezuinigd. “Vermarkte” cultuur geeft bij mij een wrange nasmaak van darmkronkelende herrie, biergezuip, patat en vette worst. 

Zodra iedere bestuurder haarfijn en glashelder kan uitleggen wat de begrippen kreativiteit en cultuur inhouden en wat de betekenis ervan is voor de gemeenschap, pas dan valt er verder te praten. Bestuurlijk plannen maken is vast wel mooi en goedbetaald werk, maar een culturele toekomst opbouwen in nog maar zes jaar tijds …dat is andere cake. Zeker als weinigen daarop een heldere, realistische kijk hebben en bijvoorbeeld een vijftig meter hoog, windvangende  afbeelding van een koe of een zak patat kunnen aanzien voor een toeristentrekkende cultuurbeleving. Besteed het geld van het miljoenenproject CH2018 maar aan de cultuur zelf, dus bijvoorbeeld in Tryater, het Friese amateurtoneel, in verdere ontwikkeling van tweetalige cultuurjournalistieke media, het maken van Friestalige muziek, strips, (video)clips en -games,  literatuur ( inclusief poëzie) en beeldende kunst uit Friesland, aan Fries academisch onderwijs, enz.  In het glorie-rijke licht van CH2018 zijn de recente bezuinigingen op cultuur beslist buitengewoon ongezond voor een goede opbouw van wat er nu nog niet is.

Mijn grootste zorg is dit: het maken en uitwerken van plannen door allerlei burele gasten zal zoveel  tijd en geld kosten, dat er GEEN GELD beschikbaar zal zijn  voor feitelijke stimulering van KUNSTENAARS om meer kwaliteits-kunst te maken . Bekostiging van het idee LWD2018 kost fors meer dan een ijsje van een Euro, ongeveer € 74 miljoen waarvan alsnog € 41 miljoen uit particuliere en publieke bronnen.

-Geld kun je maar één keer uitgeven. Besteed het dus zo goed mogelijk……aan stimulering en opbouw van culturele en kunstzinnige uitingen “van onder op”.  LC 4 april 2012. Ook de Leeuwarder politiek heeft nog veel vragen bij de plannen voor Culturele Hoofdstad 2018. Vooral VVD en CDA schrikken van de hoge kosten. Mocht Leeuwarden in 2018 mentaal-culturele hoofdstad van Europa worden, dan kost dat de gemeenschap een slordige € 56 miljoen. Harry van der Molen (CDA) noemt dit bedrag in een tijd van bezuinigingen ‘bijna obsceen’.

De gemeente Leeuwarden trekt het culturele niet alleen. Daarom moeten de “cultuurkernen” Smallingerland, Dongeradeel, Franekeradeel, Heerenveen, Súd-West Fryslân en zelfs heel Friesland aan de haren worden meegesleept in dit avontuur Leeuwarden-Fryslân CH2018. CULTUUR zou daarbij ook nog moeten worden gezien in de context van economie, demografische ontwikkelingen en werkgelegenheidspolitiek. Met al de projectplannen, losse ideeën en nog aan te brengen en noodzakelijke veranderingen op sociaal en economisch gebied zou Leeuwarden ( met alle hulp en steun) kunnen uitgroeien tot een serieuze kanshebber op de titel Culturele Hoofdstad 2018 van Europa.

– Deze overwegingen zijn legitiem. Maar ik noem het obsceen als het debat en de besluitvorming NIET 100 % gaan over de werkelijke betekenis van zuivere cultuur voor de gemeenschap, resulterend in bevordering, groei van die zuivere culturele uitingen. En wel over de kosten voor de gemeenschap tegenover de opbrengsten voor andere sectoren. Uiteraard zou uit de cultuur-toeristische toeloop in 2018 inkomsten worden gegenereerd. Want de gasten moeten vanzelfsprekend eten en overnachten, ze betalen entreegeld, enzovoort. Maar dát zijn inkomsten die grotendeels toevloeien aan belanghebbende partijen die vooralsnog NIET bijdragen aan de kosten vooraf. En….de “participerende” gemeenten staan nou niet direct te likkebaarden om die kosten te delen. Bovendien is het hedendaagse cultuur-aanbod buiten Ljouwert-City  nóg marginaler dan in de hoofdstedelijke contreien. Maar ja….wat niet is kan komen.

18 april: De Leeuwarder gemeenteraad gaat pas in mei 2012 beslissen over de voortgang. Intussen werd bekend dat het “zinkend schip” van papier-maché de gemeente Leeuwarden en de gezamenlijke sponsoren meer dan € 160.000 heeft gekost.

-Tja….dat allemaal kost een sloot geld ( € 40 tot € 78+ miljoen voor de formule CH2018), geld wat ook gewoon AAN ZUIVERE CULTUUR-BEVORDERING zou kunnen worden welbesteed. Een rechtstreekse en praktische groei-bevordering van ware cultuur dus.

Link: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=57560

En dan nog Huub Mous over de Fryske kultuur-bekommer & Kwel: http://www.huubmous.nl/2011/11/11/de-teloorgang-van-het-frysk-festival/

En bovenal de uitgangspunten in: http://fryslan2018.wordpress.com/

Ter illustratie ook nog deze mailhit:

 

 

 

 

Medio maart 2012. Een jeugdig groepie is heden ten dage  breinstormend bezig om een inventarisatie te maken van een aantal opties. Het zogeheten “bidbook” zou al medio maart op tafel moeten liggen. Eind Maart 2012: de landing van dit schrijfsel is uitgesteld. De lading van het biedboek cultureel aanbod 2012-2018 is blijkbaar niet bijster bijzonder. Om een doorbraak te bewerkstelligen heeft het Leeuwarder gemeentebestuur bedacht, dat een Friese “kultur-kammer” moet worden ingericht door ouderen met “expertise” op de terreinen van kunst, taal en cultuur, waarbij de “communicatie geïntensiveerd” zou moeten worden.

April 2015. Er wordt nog steeds HEEL ERG nagedacht…….(wordt vervolgd).

Juni 2012.  Zo denken de echte  LUWADDERS er over: http://www.liwwadders.nl/data/nieuws/items/EFFEyFAVkVhHRuOutd.php

Het punt is, dat de bestaande en gewenste culturele activiteiten  EEN ONDERDEEL moeten zijn van, ingebed behoren te zijn in de LANGE-TERMIJN-PLANNING op cultureel gebied bij de deelnemende gemeentes. En als er lokaal fors op “cultuur” wordt bezuinigd, er geen lange-termijn-planning bestaat of alsnog met goed fatsoen te maken is, als de culturele uitingen niet door de GEHELE bevolking ( inclusief de FRIESTALIGEN ) wordt gedragen, dan is de ambitie m.i. té hoog gegrepen.

Maart 2017: Het gebruikelijk vierdaagse evenement, het Fries StraatFestival , bestaat sinds 1980 en is daarmee een van de oudste festivals van Leeuwarden. In de afgelopen acht jaar is het festival uitgegroeid tot een van de grootste straattheaterfestivals van Noord-Nederland en heeft het ook landelijk aanzien gekregen.Vanwege gebrek aan financiën (door minder overheidssubsidie) wordt dat brokje Friese cultuur in 2017 beperkt tot TWEE dagen.

En dan zijn er ook nog de besturen van de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Dongeradeel, Franekeradeel en Sudwest-Fryslân. Als het gaat om een rekensom met “wat zou participatie kunnen opleveren” en “welk bedrag uit de algemene middelen moeten wij ophoesten” dan ligt het voor de hand, dat de nu al noodlijdende gemeenten zullen afhaken. Of ze zullen nóg meer moeten snijden in andere “noodzakelijke” bestedingen. En voor mij is het 100% zeker dat niet-noodlijdende gemeenten best iets willen bijdragen, maar dat realisatie in de eigen regio zal moeten plaatsvinden.

Maart 2017. Theater De Koornbeurs in Franeker verwacht ook dit seizoen met verlies te draaien. Daarom wordt voor meer subsidie een beroep gedaan op de gemeente. .

-De oproep tot openbaring van het o, zo, geheime “biedboek” wordt alsmaar groter. Lees dit: http://openbidboek.wordpress.com/2012/03/16/fout-op-fout-bij-ch2018/

12 mei 2012: Het biedboekje valt op as zaterdag in te zien tussen de groenten en de koekjes op de weekmarkt bij de Lange Pijp te Leeuwarden. Zo, the bidbookgroup goes to the market ( “mei de minsken yn petear”)  om discussië uit te lokken, om nieuwe invalshoeken te zoeken teneinde stille, maar traditionele oer-fryske eigen-aardigheden een plaats te geven in zes oer-Fryske thema-trajecten als MEET ME AT HOME, MEET ME AT THE GARDEN, MEET ME AT THE NEIGHBOURS, MEET ME IN THE CITY, MEET ME ON THE WATER and MEET ME AT THE HORIZON.

6 juni 2012: De Provinciale Staten van Fryslân ontpopten zich onverwacht en in meerderheid als voorstander voor Leeuwarden als Kulturele Haadstêd. Van groot belang is de (potentiële) versterking van de Friese culturele infra-structuur. De Provincie zou voor vijf jaar € 11 miljoen uit de begroting trekken als de stad Leeuwarden € 5 miljoen kan ophoesten. Van de andere betrokkenen ( 4 gemeenten, cultuurfondsen en het bedrijfsleven) wordt € 25 miljoen verwacht. Een supporter: “Ljouwert as Kulturele Haadstêd is in prachtige ambysje dy’t ús boppe ússels úttille kin”. aan de andere kant zou (optimistisch gesteld) de toestroom van drie miljoen bezoekers een inkomstenbron voor de belanghebbenden opleveren van € 150 miljoen.

Juli 2012:  Per half juli is mevrouw Rudi Wester, oud-directeur Instituut Neérlandais in Parijs, benoemd als internationaal cultureel adviseur en artistiek directrice voor Leeuwarden 2018. Rudi Wester was al gedurende langere tijd actief als bestuurslid van Stichting Kulturele Haadstêd 2018.

Hierzo nog een kat van DE MOUS:  http://openbidboek.wordpress.com/2012/05/22/debat-avond-pvda-over-leeuwarden-kulturele-hoofdstad-2018-22-mei-2012/

17 september 2012.

Vanwege onverkoopbare bouwgrond is de gemeente Leeuwarden opgescheept met een begrotingstekort van 11 miljoen euri. Dat tekort wordt dus nog 50% hoger bij het doorzetten van CH 2018.

Naast de “investeringsbehoefte” door de Provincie van zeker € 11 miljoen staat er een mogelijke rem op de provinciale investeringsmogelijkheden van € 98 miljoen in 2014, € 118 miljoen in 2015  en nog onberekenbare bedragen voor de volgende jaren.  Want het Rijk wil dat Provincie en Gemeenten hun eventuele jaarlijkse overschotten parkeren bij een Rijksspaarbank. Die tegoeden zijn dan niet meer zonder Rijksgoedkeuring te gebruiken voor een project als CH2018.

September 2012: Het begrip CULTUUR wordt in het Biddingbook nu uitgestald als zijnde duurzaamheid, bio-diversiteit en de noodzakelijkheid tot stimulering van het gebruik van de Friese taal. Het bedrijfsleven zou het voortouw moeten nemen om samen met kunstenaars “op onverwachte plekken onverwachte verbindingen te leggen om deze provincie zichtbaar te maken in het Europese blikveld”.  OP WEG NAAR EEN HERNIEUWD CREATIEF ZELFVERTROUWEN DUS.

29 oktober 2012. De Leeuwarder gemeenteraad ging in meerderheid akkoord met het doorgaan van CH 2018. Na dit JA, trekken betrokkenen met een busje naar Den Haag om op het nippertje het klaargestoomde biedboek Lwd 2018 aan de beoordelingscommissie aan te bieden. Een fors bedrag van het geschatte budget moet worden opgehoest door het bedrijfsleven, instellingen enz. Maar die andere partijen noemden geen concrete bedragen. Financiering van de plannen is nog lang niet rond.

Juni 2013: Voor Lwd 2018 zal een budget van ca € 74 miljoen nodig zijn. Het Rijk stelt tzt € 7,5 miljoen ter beschikking. Friesland verwacht in 2018 een aanloop van 2,5 miljoen bezoekers, die met elkaar € 150 miljoen te besteden hebben. maar sowieso zullen consumenten en belastingbetalers opdraaien voor aanvulling van die € 74 miljoen.

Op 12 juli a.s. werd het definitieve bidbook IEPEN MIENSKIP ingeleverd te Amsterdam.. Met een slogan in zuiver ABN: Culture Connects Community , herstel: Criss-Crossing-Communities ofwel CCC (met de C van CommerCie).

24-08-2013. een week voor de komst van de internationale jury naar Leeuwarden komt de organisatie Lwd2018 met een huis-aan-huis-krantje met een beetje licht op een veertigtal projecten. Zo zouden er in de Friese Elf Steden (culturele?) fonteinen moeten komen, Een Friestalige versie van UNDER MILK WOOD en een viertalige opera over Mata Hari zou moeten worden opgevoerd. Dan zou een groepje musici in een estafette door Europa kunnen gaan trekken, en er kan een uurtje van een aardappelmaal worden genoten aan de Oude Bildtdijk of van een theater-avond-voorstelling over Poolse gastarbeiders in Sexbierum.  In Leeuwarden valt verder te genieten van de projectie van een foto van een grutto of zo op een kantoren-toren. En dan is er ook nog iets van cultuur als een waddenzeewaardige driedaagse literaire manifestatie, waarvan de Rotterdamse Poetry-International  een deelprogramma zou moeten uitbeelden.

Er wordt nog gesteggeld over een miljoenenverslindend torenhoog beeld van modekledingmodel Doutzen Kroes of een 20 meter hoog model van “in Frysk hynder” als icoon op of nabij de Afsluitdijk of een toeristen-trekpleister-op-de-wonde ergens aan de rand van Leeuwarden.

Ja…Leeuwarden mag er zijn.    Yes…LWD2018 MAY BE .

 http://www.demoanne.nl/van-visioen-tot-hoofdpijndossier/

VALETTA + LEEUWARDEN , Europese culturele hoofdsteden in 2018.

Wonder boven wonder heeft de internationale jury besloten *) dat Ljouwert in 2018 de culturele hoofdstad van Europa mag zijn. Samen met Malta. Dat komt mooi uit, want veel Nederlanders zijn dol op malta’s. Op die vroege aardappel, gekweekt uit de Nederlandse alfa-poters. Misschien is ’t daarom, dat het promotieburo Beleef Friesland nu de campagne ProefCultuur aan het opzetten is. Af en toe neem ik wel eens buitenshuis een snuifje cultuur of wat daarvoor doorgaat:   cultuur in de ban van bier en frituur.

*) Leeuwarden IS nog niet de culturele hoofdstad. Leeuwarden zal het nog moeten WORDEN. De stad heeft enig cultureel aanbod plus nog iets van een historische binnenstad. En een fictieve MIENSKIP. Maar in  de periode 2009-2012 is wel fors bezuinigd op cultuur: heel onverstandig bij de nadering van CH2018. Bij een jaarlijkse investeringen in cultuur van € 6,4 miljoen is de maatschappelijke waarde becijferd op € 7,6 miljoen. Het is dus zaak om de cultuursector overeind te houden en structureel te versterken.

November 2013: Goffe Jensma, historicus aan de R.U.-Groningen zou graag IN ELK DORP in Friesland een “TAALBOOM” zien, waaraan ieder van de 300.000 inwoners van Friesland hun favoriete Fryske zin of (spreek)woord kunnen ophangen.  De daarvoor nog te ontwikkelen techniek zou dan een exportartikel kunnen worden ter bevordering van andere Europese minderheidstalen.

De ministerraad heeft unaniem besloten om Leeuwarden voor te dragen als Culturele Hoofdstad in 2018. Het thema zal zijn: MIENSKIP.

Intussen zijn de LWD2018-activisten nog aan het uitrusten. Ze bezinnen zich op een nieuwe organisatie, op welke projecten nu wel en welke niet kunnen worden uitgevoerd. Er is voor veranderingen  30% speelruimte bedongen. Maar de later uitverkoren projecten moeten eerst nog wel worden uitgewerkt en gestalte krijgen.

Intussen zien bestuurders van Friese gemeenten rondom Drachten aankomen dat wel zal moeten worden gedokt voor CH2018, maar dat ze niet erbij betrokken zijn en er vermoedelijk niets cultureels voor terugkrijgen.

December 2013: Gedeputeerd Jannewietske de Vries vindt dat de horeca-sector nu eindelijk eens in beweging moet komen. De organisatie om LWD 2018 genomineerd te krijgen is opgeheven. In 2014 wordt uitgerust en nagedacht. Over welke plannen gerealiseerd kunnen worden en hoe dan. Provinciale Staten buigen zich over gewenste toeristische ontwikkelingen. Er wordt gegokt op 2-3 miljoen bezoekers. daarvoor is meer en kwalitatief betere overnachtings-mogelijkheid nodig dan een camping. Bestaande winkel- en kantoor-leegstand in de steden en op het platteland zouden uitkomst kunnen bieden. Mochten alle hotels, campings en bed-and-breakfasts in 2018 zijn volgeboekt, dan zijn er nog boomhuthotelkamers in drie smaken. 

Anno 2017/2018 De horeca-sector pleegde op diverse plaatsen nieuwbouw: helaas voor de leegstand ná 2018. Want in de jaren vóór 2018 was de bezettingsgraad van de Friese hotels dik onder de 100%. De meeste bezoekers voor LF2018 komen uit Leeuwarden en uit gebieden rond Friesland, waarbij die gasten er niet over piekeren om een hotel te gaan boeken. De bestaande overnachtingsmogelijkheden in geheel Friesland lijken te voldoen aan de vraag van de kleine groep buitenlanders uit bv Duitsland, België, Taiwan, Japan en China.

 

-De (internationale) toerist wil ook INFORMATIE vooraf en later ter plekke. Vooral meertalige ( Nederlands, Frysk, Engels). Er zouden zo’n 100 topbedrijven moeten zijn om het voortouw te nemen om Friesland in 2017 op orde te hebben voor de verwachte toestroom. Vier mooie gebieden zouden nog mooier moeten worden opgetuigd. Er zijn grootschalige attracties nodig en die moeten al ver voor 2018 zijn vormgegeven. Maar voor de inkomende toerist zijn vooral lokale VVV-kantoren en TIP’s met toepasselijke openingstijden nodig. En daar ontbreekt het nogal aan.

– Intussen wordt LWD2018 geafficheerd als een CULTUREEL GEBEUREN, gedragen vanuit een mienskippelijke culturele sector door de denkkracht van creatievelingen. Maar: op juist die creatieve sector werd fors (weg)bezuinigd. Ik kan de (organisatorische) inzet van kunstenaars nog niet bespeuren. Wel gaat de HORECA-sector als afgeleide belanghebbende met CH2018 aan de haal. En- voor het internationale sausje- kan dit 4-5 maanden durende jaarfeest ontaarden in veel Engelstalige herrie, gevoed met Vlaamse Friet, Belgisch bier en Duitse hamburgers.

21 mei 2014: Het is nu écht officieel. Leeuwarden kreeg vandaag in Brussel de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dus: HANDEN UIT DE MOUWEN.

Juli 2014. De 51 jarige Haarlemmer Ton (F) van Dijk, huidige directeur van de IKON,  is genomineerd als “Chief Executive Officer” ter bemensing ( in totaal ca. 20 medewerkers) van de uitvoerende organisatie van de Kulturele Haadstêd 2018. (deze CEO bewaakt op bestuurlijk niveau de overall-realisatie van Leeuwarden/Fryslân 2018 en geeft op hoofdlijnen leiding aan een -hopelijk in het najaar 2014 alsnog te benoemen-  Cultural Director, een Business Director en een Network Director. Deze toekomstige driehoofdige directie is verantwoordelijk voor de operationele realisatie van Lwd2018).

September 2014. Het wachten is  op het vinden van een artistieke leiden voor 365 dagen full-time Fryske Kultuer.

22 septimber, 2014.  Mear jild garje foar Ljouwert Kulturele Haadstêd, plannen op inoar ôfstimme en krêften bondelje, dat is it earste doel fan STIPE 2018. STIPE stiet foar Subsidie-, Tref- en Informatie Punt Europa 2018. Moandei hat STIPE offisjeel syn doarren iepene yn de Ljouwerter Blokhúspoarte. Yn dit STIPE-punt wurkje provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert gear om alles om de Kulturele Haadstêd hinne organisatoarysk en finansjeel yn goeie banen te lieden.

KLIK HIER-HARKJE HJIR:

Lieven Bertels, momenteel directeur van het Sydney Festival, woonachtig in het Belgische Hasselt, is voorgedragen als artistiek directeur van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Vanaf de zomer van 2015 zal hij de dagelijkse artistieke leiding op zich nemen.

Anna Tilroe wordt: ‘ Artistic Director of ‘Eleven Fountains’, an international art project bij Leeuwarden European Cultural Capital 2018 ’ om ervoor te zorgen dat er in ALLE Friese elf steden een kunstzinnige fontein komt te staan. En misschien ook eentje in Drachten, de in bevolkingsgrootte de tweede stad van de provincie Fryslân.

Ook John Bonnema treedt in de functie van Financieel Directeur toe tot de directie van LWD2018 . Daarmee is de directie compleet. Maar intussen is LWD2018 organisatorisch al een jaar lang in de slaapstand.

————————–

April 2015: Immie Jonkman en Tim Vermeulen worden verantwoordelijk voor het programma-deel Royal Frisian van Leeuwarden-Fryslân 2018. Daarbij gaat het om het uitlichten van Friese Culturele Iconen als het Friese paard, de oude Friese adel, de Friese Elf steden enz. voor een breed publiek. Voor de communicatie & organisatie staat de website: http://www.immiejonkman.nl/
April 2015: De Ierse Claudia Woolgar is aangesteld ter ontwikkeling van het programma-onderdeel STAD en Natuur. Daaronder vallen de projecten ELF FONTEINEN ( in de 11 Friese steden) en VOEL DE NACHT (in de Alde Feanen). Het Eleven Fountains project is nogal merkwaardig, want óf alle gemeenten doen volledig mee óf het project gaat geheel niet door..Daarnaast zullen van de 41 ingediende projecten vele geen doorgang vinden of voortijdig sneuvelen als er geen voorfinanciering voor is.

Augustus 2015: De organisatie van Leeuwarden,Culturele Hoofdstad heeft Jan van Erve aangesteld als hoofd Partnership en Commercie ( commerciële activiteiten van LWD2018 en samenwerking met het bedrijfsleven).

September 2015. Na een jaar moest Ton van Dijk, algemeen directeur wegens ziekte stoppen met zijn werkzaamheden voor LWD2018. De Raad van Toezicht onder Wiebe Wieling heeft besloten geen vervanger te zoeken.

De-nog steeds in Sydney verblijvende Belg- Lieven Bertels zal vanaf ergens in 2016 naast de artistieke taak ook de marketing *) moeten verzorgen. John Bonnema ( financieel directeur) wordt ook nog “managing director” en vervangt tijdelijk Lieven Bertels. *) Zie de perikelen aangaande de stichting MERK-Leeuwarden op deze website.

Novemberr 2015. De leiding van organisatie wordt overgedragen aan Cultural Director Lieven Bertels die zich nog steeds in Sidney vermaakt. Hij zal zich laten bijstaan door huidig financieel directeur John Bonnema, wiens rol nu wordt verbreed tot Managing Director. De rol van Oeds Westerhof, als directeur legacy, wordt voortgezet.

December 2015. Nog steeds is de vacature Hoofd Communicatie & Marketing niet ingevuld. Om de toeristische marketing eens goed te organiseren is nu besloten om Hanita van der Schaaf hiervoor vrij te maken van haar opdracht bij de Stichting MERK.

Februari 2016. Hanita van der Schaaf gaat zich binnen LWD nu richten op het toerisme. Marije Jansen is per maart 2016 aangesteld als Hoofd Marketing en Communicatie.

April 2016. Nu moet de organisatie naarstig op zoek naar financiering. Zonder geld kunnen projecten niet afgerond en opgestart worden. En zonder evenementen is er geen goede jaar-agenda te verzinnen. Inmiddels gaapt er een fors zwart gat van € 13 miljoen in de CH2018-begroting. De participerende Friese gemeenten doen denkelijk wel iets, maar niet via de kas van de organisatie. Ook het Lân fan taal  (een miljoenen-project) is losgeweekt van de begroting van LWD2018.

Mei 2016.  GS van Fryslân had in april het cultuurbeleid voor ook ná 2018 moeten vaststellen. Ze kregen het niet voor elkaar. Pas in september zou provinciale staten een besluit kunnen nemen. Instellingen die het beleid moeten uitvoeren en organisaties die ervan afhankelijk zijn ( ook i.v.m. LWD2018) zitten nu met de handen in het haar.

mei 2016: De stichting Rixt laat weten af te zien van de organisatie van een opera over MATA HARI in 2018.

juni 2016; Sita Poepjes, cultuurgedeputeerde van Fryslân, stelt dat CH2018 vooral een groot frysk VOLKSFEEST moet worden. Dus zonder hoogdravend gedoe met “elitaire Kunst”. Als doelen stelt ze opvijzeling van het Friese ZELFBEWUSTZIJN, het showen van het Friese land aan BUITENLANDSE bezoekers en dat FRIESLAND daaraan in 2018 en later GOED ZAL VERDIENEN.

Lees ook > http://www.suksawat.nl/culturele-hoofdstad-vergeet-cultuurnota-2/

December 2016.

De organisatie van Club2018, de zakelijke sponsor, laat weten dat er nu 292 i.p.v. de beoogde 750 clubleden zijn.Elke deelnemer droeg € 2018 bij, behalve de hoofdsponsoren ING en het Leeuwarder Ondernemersfonds. De hoofdsponsoren ondersteunen met elk € 1 miljoen. En er zijn nu vier “business-partners” die het project in natura en met geld ondersteunen.

08-06-2017:  Lieven Bertels, de Vlaamse artistiek leider van LF2018, schreef recent: “Maar er moeten nog wel de nodige inspanningen gedaan worden. De steeds robuustere organisatie en nauwgezette voorbereidingen moeten LF2018 toelaten uitdagingen op het vlak van tijdsdruk, financiële druk en onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden”.

Maar Bertels maakt opdracht niet af, pakt z’n biezen mandje met € 141.175 voor 2016 en ook zoiets over 2015 plus 2017. Burgemeester Tjeerd van Bekkum wordt ( met nog maar drie werkmaanden voor de gebutste boeg) de nieuwste directeur van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa. 

Nu is ook overduidelijk dat de “geheime” weldoener voor het 11-fonteinenplan NIET bestond. De financier was de organisatie  LWD2018 zelf. En omdat de resterende middelen de uitgave daarvoor (€ 5,6 miljoen) niet toelaat, nemen de gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en Südwest-Fryslân de financiering over. En komt deze post nu uiteraard ten laste van de algemene middelen.

Juli 2017: Onlangs leverden de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden een extra financiële bijdrage van elk 875.000 euro aan de stichting om tekorten op de begroting weg te werken. Er kwam een voorstel om PER INWONER € 1 te vragen aan de Friese gemeenten om het Leeuwarder feestje te ondersteunen.Dat is niet voldoende. Naast een stevige bezuiniging op de sluitingsceremonie is ook de post ‘onvoorzien’ gehalveerd en zijn er kleinere uitgaven geschrapt

 

 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/friesland-2018-culturele-hoofdstad-van-europa/