web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 120)

Anno 1197. Graaf Willem, aan het bewind in Friesland, streek de hand over zijn hart en ging zijn broer Diederik bezoeken. Deze gaf echter graaf Hendik de Kraan opdracht om Willem gevangen te nemen. Al spoedig na zijn arrestatie wist Willem weer te ontsnappen. Hij zocht zijn toevlucht tot Otto van Gelder, een oude vriend uit een kruistocht naar Palestina. Otto gaf  Willem zijn dochter Aleida ten huwelijk. De bruiloft werd met veel pracht en praal gevierd in de Friese hoofdstad Stavoren.

Intussen zag bisschop Dirk van Are zijn schatkist leegraken door de vele opstanden en onlusten. Uit een vroegere schikking kwam het Bisdom de helft van de inkomsten uit Friese graafschappen toe.. Dirk besloot om zelf naar Friesland te reizen om die schatting op te eisen. Graaf Willem was ervan overtuigd dat het de Bisschop allerminst vrijstond om Friesland te belasten. Om zich bij de Friezen geliefd te maken overviel een legermacht van Willem de Bisschop in het klooster van St. Odolfus te Stavoren, nam hem  gevangen  en voerde hem naar het kasteel in Oosterzee. Bang voor een hemelse wraak werd Bisschop Dirk door enkele gelovigen ontzet en
per schip naar Utrecht teruggebracht.

Anno 1198. Graaf Willem werd hierover zo boos, dat hij z’n beklag deed bij zijn schoonvader, Graaf Otto en diens broer, de graaf van Holland. Bisschop Dirk werd de oorlog verklaard; Otto trok met een leger naar Overijssel en bezette Deventer. Graaf Diederik verwoestte het Sticht en belegerde Utrecht. Intussen had Dirk – van streek door zijn eerdere gevangenneming – en geholpen door Hendrik de Kraan, óók een leger bijeengebracht. Mede door de aanvullende steun van Hertog Hendrik van Brabant slaagde de Bisschop erin om Otto te verrassen en gevangen naar Brabant te voeren.

Nu verliet Graaf Diederik de stad Utrecht om Otto weer te verlossen. De pas gestichte stad ’s Hertogenbosch werd belegerd en veroverd. Met veel gevangenen en grote buit trok dat leger naar  Heusden. Graaf Hendrik de Kraan echter achtervolgde met zijn beste mannen de Graaf van Holland, die gevangen kon worden genomen.

Na de gevangenneming van de beide graven van Gelderland en Holland had Bisschop Dirk de handen vrij. De Veluwe werd platgebrand, Deventer en Zutphen heroverd. Na enige tijd kregen de beide graven, na het betalen van een grote som losgeld,  hun vrijheid terug. Graaf Diederik verzoende zich tenslotte met de Bisschop. De rust in de betrokken gewesten keerde terug.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-120/