web analytics

Spreekwoorden, aforismen van het volk.

Friese spreekwoorden ( de sprekwurden ) zijn eeuwenoud. De meest bekende zijn de BURMANIA-sprekwurden uit de 17e eeuw.

Ze zijn onder meer verzameld en ietwat gemoderniseerd door Frits van der Kuip.  Enkele voorbeelden zonder vertaling:

 

Alde tsjerken ha tsjustere glêsfinsters. 

Alde hûnen is it kwea byljen te learen.  

Frjemde kei slikje frjemde keallen.

Better ien poehei as it krúskjen alledei.

In stien kin allinne gjin moal meitsje.

It leauwe makket mannich minske sûn.

Dy’t nearne wêze wol, sil nearne komme.

In lege bûk kin kwealik de sliep fine.

In ûnwillige breid is kwea dûnsjen te learen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/spreekwoorden-aforismen-van-het-volk/