web analytics

Natuurlijke groei.

Geplaatst: Vrijdag 8 mei 2009 in Dat Dachten Wil Je Meemaken.

Na jarenlange voorbereiding en even zovele vertragingen is het grootschalige nieuwbouwproject aan het Raadhuisplein in de ijskast gezet. Betrouwbare bronnen melden dat de projectontwikkelaar de zaak niet financieel rond kan krijgen. Enkele maanden geleden melde de gemeente nog dat er een procedure fout was gemaakt. Ook bleken er bezwaren te liggen van de kant van de bewoners. Hierdoor zou het project hooguit enkele maanden vertraging oplopen. Inmiddels kunnen de bewoners opgelucht adem halen en hun bezwaren intrekken. Ze zullen het de komende jaren moeten doen met een verpauperde leefomgeving. In diverse media werd al lang gespeculeerd over de problemen rond het Raadhuispleinproject. De gemeente heeft in februari nog een poging gedaan om deze geruchten naar het rijk der fabelen te verwijzen, maar nu blijkt dus toch dat deze geruchten ergens op gebaseerd waren.

Voor Drachten betekent het niet doorgaan van het Raadhuispleinproject het zoveelste drama in korte tijd. Vorig jaar werd het Drachtstervaartproject stilgelegd als gevolg van de kredietcrisis. De gemeente dreigt subsidies kwijt te raken en al met al kan het nog wel 10 jaar duren voordat de vaart daadwerkelijk wordt uitgegraven. Maar de kans bestaat dat het nooit zal gebeuren. Ook het grootschalige vrijetijdscentrum ‘Freedome’ is nooit verder gekomen dan de tekentafel. Verschillende woningbouwprojecten liggen stil en ook diverse grote bedrijven hebben hun komst naar Drachten uitgesteld. En van uitstel komt vaak afstel.

De gemeente houdt zich feitelijk al geruime tijd stil. Wat er achter de schermen allemaal gebeurt is niet duidelijk. Het lijkt er in ieder geval op dat de komende jaren het beeld aan het Raadhuisplein ongewijzigd zal blijven.

Smallingerland  vernieuwt. Het Hart van Drachten wordt aangepakt. Na vele voorliggende jaren van studie is in maar 2004 een plan tot herstel van het Drachtster centrum door de raad vastgesteld.  Na vele volgende jaren vol problematiek komt er wat schot in de uitvoering van dat plan tot herstel van het Raadhuisplein. Dat plein zelfs een andere naam krijgen, want het gemeentehuis staat al decennia elders in Drachten. Dat wat dit toch nog mogen meemaken….

Na een derde vertraging tgv een volgende ontdekking van de aanwezigheid van asbest in te slopen bebouwing heeft men het plan opgevat om op woensdag 11 januari 2011 (nog voor de feitelijke afbraak van de tweelaagse appartementen en andere bebouwing)  het startschot te geven voor de opbouw van het Raadhuisplein. Smallingerland heeft blijkbaar geld over om met getrommel en geknal de boze geesten rond het Praathuisplein weg te houden. IJs, weder en onweder dienende zal op de regen-door-drenkte vlakte een feestelijk vuurwerk losbarsten plus een percussiespektakel. Vanaf 19.00 uur op een anti-natte-voeten-podium, dat wel natuurlijk.

Intussen: waar ooit bos en  wei met gras was,  groeide later een compleet volgebouwd stedelijk gebied met parkeerplein, supermarkten en veel kleinere winkels, is er nu weer natuur gevormd. In een sloopkuil groeiden deze zomer weer de rietsigaren en zwommen de eendjes kwakend rond.

De omwonenden, de overlast en de puinzooi al jarenlang beu, wilden zelfs subiet een stad-strand met zonnebadgelegenheid. Intussen werd het stadse strandmeertje alvast leeggepompt , maar in plaats van een kuil te graven voor de beloofde parkeerkolder ligt er nu een driemeter-hoge aarden wal als zichtbelemmering op de puinzooi.

Nu is er aan de omrastering van “kuil” bevestigd het gedichtendoek van de ACTIE ZWERFGEDICHTEN:  op deze foto aan de rechterzijde;  achter de Drachtster Beleefbibliotheek.

Dit als verzachting van de keiharde, commerciële realiteit. Een groep van veertien dichters uit Friesland wil hiermee de zachte, poëtische kant van de gemeenschap laten zien. Precies zo als de natuur van plant en dier onoverwinnelijk is en ondanks alle menselijke activiteit altijd en overal weer opduikt, is ook de menselijke natuur onverzettelijk. De dichters hopen, dat met het tonen van enkele voorbeelden hun werk ( er staan 32 verzen op het spandoek) ook de poëtische expressiemogelijkheid van anderen zal ontwaken en tot volle wasdom kan groeien en bloeien.

-Op twintig leestafels in Drachten zijn nu collecties van veertien gedichten te vinden. In totaal 100 verschillende verzen mogen zwerven van vindplaats naar vindplaats. De ACTIE ZWERFGEDICHTEN loppt van 25 november t0t 25 januari en wordt afgesloten op de Nationale Gedichtendag 2012.

Februari 2012. Maanden na de feestelijke “start” van de bouw-activiteiten is er gesloopt en wordt er een kuil gegraven voor de bouw van een parkeerkelder.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/11/natuurlijke-groei/