web analytics

Vervoer op st(r)oom in Friesland.

Elektro-auto’s. Daar moet Friesland  in (aan) geloven.

Een onderdeel van het deze week afgesloten GREEN DEAL –akkoord tussen Rijk, Provincie en ondernemers is Drive4Elektric *) of Drive4Electric=  drijf-vier-electrisch?

Afgezien van het feit dat de burger GEEN DEEL had in de besluitvorming, heeft de “consument” er wel degelijk mee van doen. Het een en ander kost een sloot geld. Want de provincie Fryslân zette spontaan in om 2000 elektrische auto’s (eerder zijn 3000 exemplaren genoemd), bussen en scooters en 3000 boten in 2015 op stroom te krijgen . Dat is kort dag, aangezien de inkt van het akkoord nog niet droog is en er hier geen enkele auto gebouwd zal worden.

Ik heb in het voorjaar maar eens zo’n fluisterboot gehuurd. Geen succes, want daar zat geen vaart in. En geen kracht. Het bootje viel stil tussen de pompebledden in een petgat. Het grote publiek wil ook niet zo haastig als het Proviciebestuur aan de electrische auto. Terecht. Want die elektrokarretjes ( in heel Nederland zijn daarvan het afgelopen half jaar maar 269 verkocht) zijn DUUR ( €30.000-€100.000), de actie-radius is hooguit 100 km. Ook de accu’s zijn kostbaar en naarmate ze ouder worden steeds sneller ontladen en dus krachteloos. Die zware accu’s meeslepen kost bovendien meer energie dan een, gedurende de rit,  leger en lichter wordende tank met vloeibare brandstof. En: de elektrische energie moet OOK worden geproduceerd. En dát gebeurt nog steeds  in vervuilende kolengestookte- en kernenergie-centrales.  Dat het toekomstige elektro-vervoer CO2-uitstoot zal besparen is dus een fabel.

Ik zie in een  elektro-auto niet meer dan een schaamlapmiddel voor de super-rijken. Want oplaad-stop-contacten zijn er nauwelijks of ze zijn defect, het herladen of verwisselen van accu’s neemt té veel tijd in beslag.

In augustus dit jaar was het eerste Leeuwarder snellaadpunt (een half uur laadtijd) opengesteld voor openbaar gebruik. Dat schiet niet erg op, dus. Maar er is nóg een knelpunt: het benodigde metaal voor het maken van goede accu’s is uiterst zeldzaam en dus kostbaar.

Al heel snel raakt de wereldvoorraad LITHIUM op (China koopt *) dat) en er moet dus naarstig gezocht worden naar ANDERE oplossingen. Een verbeterde versie van de huidige lithium-accu’s zou de lithim-lucht-accu zijn. Deze zijn best gevaarlijk en volgens schattingen duurt het nog minstens tien jaar voordat lithium-lucht-accu’s in elektrische auto’s kunnen worden gebruikt. Dat is dus meer tijd dan tussen nu en 2015. Zo beschouwd is er heel wat rekenKONST *) nodig.

Het ergste bij deze gang van zaken is en blijft voor mij het gebrek aan medezeggenschap van de bevolking in dergelijke, als DUURZAAM en HAALBAAR aangeprezen, ontwikkelingen, waarbij ook- en alsnog en tijdig ver vóór 2015 diverse bestaande regelingen en wetten “versoepeld” moeten worden.

Maar ja, het klinkt wél mooi: HET NOORDEN, PROEFTUIN GROENE ENERGIE.

*)  Konst is sinds februari 2009 gedeputeerde van de provincie Fryslân. *) Drive4Electric is het al in 2008 opgerichte projectbureau van de provincie Fryslân om  elektrisch vervoer te bevorderen.

Augustus 2011: De hooggespannen ambitie van de Friese hoofdstad wordt waar. Werkelijk waar: het eerste snellaadstation in Europa voor elektrische voertuigen staat in Leeuwarden. Dit snellaad punt maakt het mogelijk dat auto’s binnen 30 minuten worden opgeladen. Een half uur: BAKKIE DOEN? Nu nog even die 10 miljoen andere snellaadpunten in €uropa realiseren.

 

En dan is er ook de elektrieke SuperSlak van Wubbo Ockels ( http://bit.ly/wp9AHy ) waar ik met de beste wil van de wereld geen FAN van ben.

*) China is ’s werelds grootste producent van lithium batterijen, accu’s voor GSM, laptop, i-Pad, auto’s enz.  Het meeste Lithium daarvoor wordt uit Tibet geroofd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/10/vervoer-op-stroom-in-friesland/