web analytics

7 september 2011 archief

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 118).

Anno 1181.  Omstreeks dat jaar bestond er een talrijke, vermogende en machtige  Friese adelstand. In de talrijke adellijke geslachten waren er velen die zich onderscheidden met letterkundige of wel in krijgskundige bekwaamheden. Na in dienst te zijn geweest van de Koningen van Frankrijk, Engeland en Schotland, keerden geleidelijk aan terug naar it heitelân: Frans Roorda, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-118/