web analytics

Van mid-Friesland los (column)

STEEKJE LOS.

De meeste mensen weten het niet, maar Groningen was heel lang geleden een deel van het Friese gebied tussen de Wezer en het Zwin. Die onkundigheid geldt zeker ook voor de negentienjarige Sibren Plieger, wiens voornaam is samengesteld uit naamstammen van oud-Fries-Germaanse herkomst. Deze onnozelaar uit Stadskanaal  wilde met duizenden andere Grinslanners op 19 augustus het mid-Friese gebied met spaden gaan lossteken, waarna (in zijn visie) Fryslân inclusief alle elf steden zou worden losgespoeld en naar de Noordzee zou afglijden.

Wapen van de provincie Groningen

(Een behoorlijk deel van het Oudfries is in Groningen geschreven en voor Groningen bedoeld, zoals bijvoorbeeld de eerste en de tweede Hunsinger Codex. De Groningers stammen af van Friezen en Drenten. Er zitten trouwens ook Friese ‘hartjes’ in het wapen van de provincie Groningen, en in het wapen van de Rijksuniversiteit Groningen)

Daarom een waarschuwing: Sibren zou zijn vakantie-land Fries-land met de geweldig mooie eilanden, het schitterende watersportgebied, de Friese wouden en de historische steden zeker gaan missen. Bovenal: als Friesland is losgestoken en weggedreven, dan zou gelijktijdig de provincie Groningen zijn losgespit. Het saaie Groningerland zou bij het Stadse Kanaal afbreken, over een onderaardse aardschots en zonder de gasbel van Slochteren in het ontstane “Friese gat” gaan afdrijven.

–  Inmiddels heeft Sibren zich eens achter de blijkbaar nog niet droge oortjes gekrabd en heeft zijn actie gestaakt. Want, o wee,  er zouden eens honderduizenden Noordzee-Friezen naar Stadskanaal aan de Lauwers kunnen verkassen.  Want Sibren heeft er niet aan gedacht dat de Provincie Groningen door gaswinning zó kan verzakken, dat  een deel van Friesland die kant op zou kunnen schuiven.                                             Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/van-mid-friesland-los-column/