web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 111)

Anno 1133. BLOEDWRAAK

Friesland leed ook onder binnenlandse twisten. Zo ontstonden hevige twisten, leidend tot moorden tussen de edelen Douwa (Douwe) van Harns en Sikko Douwes Gratinga. Douwe was trots van aard en zó rijk, dat hij andere edelen in het openbaar minachtte. De aanleiding van de vendetta was, dat Sikko meende recht van overpad te hebben over het land van Douwe. Douwe van Harns betwistte dat.

Op 14 juli stuurde Sikko zijn zoon Douwe Gratinga met een hooiwagen door het land van Douwe van Harns. De laatste werd zó kwaad, dat hij de jongen van het leven beroofde. Daarop trok Sikko met vrienden en knechten naar het slot van Harns, wat werd veroverd en tot de grond toe vernield.  Douwe van Harns werd met vrouw en kinderen om het leven gebracht.

Daarop namen de broers van Douwe (Sasker en Edo van Harns) wraak waarbij met steun van anderen beide partijen zich bezondigden aan roof, brandstichting en moorden. Pas vijftien jaar later kon door de inzet van de abten van Stavoren en Bethania, de edelen Hermana, Herama, Tjaarda, Hiddama, Harliga en Nijehuis de vrede worden hersteld.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-111/