web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 109)

Anno 1132. Het wegvallen van het grafelijk gezag tussen 1049 en 1076 heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het Friese gevoel niet gebonden te zijn aan het betalen van belasting en het leveren van manschappen voor krijgstochten buiten het eigen gebied.

Nadat Graaf Diederik in de winter van  1132 het bevroren West-Friesland  vanuit Alkmaar was binnengedrongen, waarbij een aantal dorpen werd gebrandschat, boden de West-Friezen de jongere broer van Diederik, Floris de Zwarte, de heerschappij over geheel West-Friesland aan. Floris loerde al lang op het bezit en van die Friese gewesten en de Friezen waren hem niet ongenegen. Floris werd hun veldheer; nu werd Diederik steeds bestookt.

Anno 1132. De stad Alkmaar werd door de Friezen ingenomen, waarna  Floris ook de  Kennemers wist te bewegen in opstand te komen tegen de Graaf.  Een aantal kastelen, lusthuizen van de Graaf en vele edelen, werden verwoest en Haarlem kwam zelfs in het nauw, tot de West-Friezen, die geen lange bezetting voor ogen hadden, huiswaarts keerden. En zo kreeg Diederik de kans om de afvallige Kennemers in het veld te overrompelen, te onderwerpen en te beboeten.

Keizer Lotharius slaagde erin om het geschil tussen de broers Diederik en Floris te sussen. In het verdrag was bepaald, dat ieder van de broers zou behouden wat hij bezat. En zo behield Floris West-Friesland.

—————————————————————————————————————————————

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-109-2/