web analytics

juni 2011 archief

MACHINEMAAIEN

 Vandaag een gedicht in OUD-FRIES, omgezet door Wopkje fan FANSELS. MASINEMEANEN   It swaait en wer stiivje de stringen, dy hingjende boarsten, dy gong fen de dea troch it miedlân, it stappen fen acht sterke poaten en ‘t ratteljend reau. It skrillet, it skoddet, is ‘t rekke? Dan ‘t skouderjend flaaikjen, de leie fen de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/machinemaaien/

De Curieuze en gruwelijke Geschiedenis van de Friezen (deel 105).

In een veldslag tegen de Turken werden de Friese edellieden Igo Galama en Obbo Hermana zwaar gewond. Beiden herstelden; alleen bleef de linkerarm van Hermana verlamd. Mede door die handicap liep Galema bij de belegering van Cesarea weer een verwonding op.  Hij overleed op de terugtocht in Antiochïe. Anno 1099. De Friese edellieden Eelco Liauckama en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-105/

Frjemdlingen (vreemdelingen)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen.                         Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen.   Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf.   In Belch, in Fries en in Japanner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/frjemdlingen-vreemdelingen/

Harsenkrimp by djipleauwigen

sneon 4 juny 2011 DURHAM – Tige leauwige minsken hawwe mear skea oan it brein as minsken dy’t in minder sterke of gjin religieuze oertsjûging hawwe. By de sterke leauwers is de saneamde hippokampus faak foar in part ferskronfele. De hippokampus is in diel fan it brein dat der ûnder oaren foar soarget dat wy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/harsenkrimp-by-djipleauwigen/

Gedicht voor de Zondag (41)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/gedicht-op-zondag-41-2/

Toarstig waar……Tiid foar in slokje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/toarstig-waar-tiid-foar-in-slokje/

Zomerse nachten (drie senryu, 川柳 )

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/zomerse-nachten-drie-senryu/

Babyborn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/babyborn/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 104)

  Anno 1097:  Dat jaar trok een legermacht van een half miljoen voetvolk en honderddertigduizend ruiters naar Klein Azië.  Nicea, het huidige Iznik in Turkije, werd belegerd. Daarbij kwamen de Friese edellieden Sikke Liauckama, Hartman en Tjepke Forteman om het leven. Eelco Liauckama en Botnia  onderscheidden zich door hun grote dapperheid en werden aangesteld als …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-dee-104/

Laad meer