web analytics

De Curieuze en gruwelijke Geschiedenis van de Friezen (deel 105).

In een veldslag tegen de Turken werden de Friese edellieden Igo Galama en Obbo Hermana zwaar gewond. Beiden herstelden; alleen bleef de linkerarm van Hermana verlamd. Mede door die handicap liep Galema bij de belegering van Cesarea weer een verwonding op.  Hij overleed op de terugtocht in Antiochïe.

Anno 1099. De Friese edellieden Eelco Liauckama en Botnia werden wegens hun onverschrokken dapperheid bij het beleg en de inname van Jeruzalem, door Godfrid tot ridders geslagen.

Godfrid had zichzelf tot Koning van Jeruzalem uitgeroepen. De Sultan van Egypte, aan het hoofd van een machtig leger Saracenen, lukte het niet om de stad te heroveren. Het leger van de Sultan werd nabij de stad Askelon volkomen verslagen.  De dappere Friese edelen bleven, na deze eerste kruistocht, in dienst van Koning Godfrid.  Andere Friezen zoals Homminga, Roorda, Cammingha en Ockinga, die zich in Italïe toegelegd hadden op een studie letteren of wetenschap, trokken later naar het heilige land.

Na de korte regeerperiode van Godfrid werd diens broer Boudewijn uitgeroepen tot de tweede Koning van Jeruzalem. Vanwege hun grote moed en krijgskundige bekwaamheid stonden de Friezen in bijzondere gunst van de Koning. Toch lokte “it heitelân”. Door de Koning met goud en geschenken overladen, werden ze plechtig uitgeleide gedaan door een erewacht van honderd ruiters. Terug in Friesland, na een afwezigheid van twaalf jaren,  werden ze met evenveel eerbetoon ontvangen.

—————————————————————————————————————————————

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-105/