web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 104)

 

Anno 1097:  Dat jaar trok een legermacht van een half miljoen voetvolk en honderddertigduizend ruiters naar Klein Azië.  Nicea, het huidige Iznik in Turkije, werd belegerd. Daarbij kwamen de Friese edellieden Sikke Liauckama, Hartman en Tjepke Forteman om het leven.

Eelco Liauckama en Botnia  onderscheidden zich door hun grote dapperheid en werden aangesteld als bevelhebbers over drieduizend man ruiterij. Na zeven weken beleg werd Nicea ingenomen.

Het christenleger trok daarna verder en raakte slaags met een groot Turks leger onder Soliman. Daarbij verloren de Turken veertigduizend man. De kruisvaarders verloren tweeduizend strijders.
De Turken ontruimden het doortochtgebied; daardoor kwam de stad Edesse zonder slag of stoot in handen van de kruisvaarders.

Op dat moment kregen de kruisvaarders versterking van een bende zeerovers, bestaande uit Friezen, Hollanders en Vlamingen. Vanaf 18 oktober 1097 werd Antiochie belegerd. Het leger had door gebrek aan voedsel veel te verduren. Na de inname  kregen ze bovendien te maken met de pest en belegering door een ontzagwekkende legermacht van de Perzen.

Na drie weken beleg, deden de Christenen een wanhopige uitval. Daarbij kwamen meer dan honderdduizend Perzen om tegen vierduizend Christenen. De behaalde buit aan voedsel, wapens en paarden was groot. Maar bij een volgende pestepidemie  verloren de kruisvaarders opnieuw vijftigduizend man.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

 

Zie ook: http://books.google.com/books?pg=PA368&lpg=PA368&dq=1097%20botnia%20nicea&sig=ribj0AAP1EQAYOaueS0JQb5ZI_4&ei=bNvjTdGxCYScOvPauMQG&ct=result&id=tKQBAAAAYAAJ&hl=nl&ots=531J_7D6R3&output=text

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-dee-104/