web analytics

juni 2011 archief

Spreekwoord van deze dag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/spreekwoord-van-deze-dag/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 108)

Anno 1126. Na veel onderling geruzie onder de vorsten, werd uiteindelijk Lotharius, Hertog van Saxen en broer van Gravin Petronella, tot Keizer verheven.  Petronella wilde nu de Friese graafschappen, gedurende lange tijd in leen bij het bisdom Utrecht, met Holland verbinden. En zo schonk Lotharius, zonder zich te storen aan eerder verleende giftbrieven, als leen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-108/

Bollenvelden in Noord-Friesland.

 Foto:  Sjoerd Talsma Meer moois bereik je met deze SUPERLINK > Bollenvelden in Noord-friesland   Foto Afanja-Drachten Bollenvelden in Noord-Friesland        I’m very sorry when you didn’t find what you were looking for. Please try this superlink   + VISIT-FRIESLAND > VOORPAGINA van deze website

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/bollenvelden-in-noord-friesland/

“overslagbestendige” afsluitdijk?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/overslagbestendige-afsluitdijk/

– Fleane (Vliegen) grapke.

– Wiger giet mei syn frou en bern op fakânsje.   Wiger gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie.   – Syn frou Antje, pakt alle koffers stiiffol, tige tsjin Wiger syn sin.   Zijn vrouw Antje, pakt alle koffers propvol, zeer tegen de zin van Wiger.   – By de yncheckbaalje oankaam, seit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/fleane-vliegen-grapke/

Gedicht voor de Zondag (44, haiga, Di-Fers)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/gedicht-op-zondag-haiga-di-fers/

Bij de Leijen, Friesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/bij-de-leijen-friesland/

De “IN VREDESNAAM, DE FRIES”-prijs 2012: mijn shortlist.

  Tweejaarlijks wordt in de Friese hoofdplaats Ljouwert een prestigieuze aanmoedigings prijs voor jonge vormgevers uitgereikt. Dit jaar is er een bijzonder groot aantal aanmeldingen. Daarvan mijn hoogstpersoonlijke kortlijst in willekeurige volgorde.   Genoemd zijn van studente Lucie Ferwerda: de inzending STRIJKHOUTJE. Haar ontwerp kenmerkt zich door strakke vormgeving  van een geraffineerde, kleurrijke combinatie van natuurmateriaal …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/7985/

Fryslân, lân fan romte en rêst.

Wat wil je anders of meer? Een drukke snelweg, stinkende fabrieken, de stad?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/8086/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 107)

Anno 1119. Een groot deel van de vroegere Zuiderzee bestond omstreeks deze tijd uit vruchtbaar land. De bossen, en vooral het bos Kreil, bevatten veel wild. Vallend onder het rechtsgebied van het Graafschap Stavoren, was dit bos het geliefde jachtterrein van Gale Iges Galama. Maar ook Graaf Floris II , heer van West-Friesland, jaagde vaak …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-107/

Gedicht van Waling Dykstra: Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn!

Wat bistû leaflik, rizende simmermoarn! ’t Opgeande sintsje laket my oan. ’t Hoantsje kraait kûkelû, ’t douke ropt rûkûkû, Ik wol ek sjonge fleurich fan toan. Alles wat libbet docht der nou sines bij, Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij. Guoskes dy’t snetterje, skiepkes dy’t bletterje, Lamkes dy’t springe, nuvere blij. ’t Ljurkje yn’e wolken, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/gedicht-van-waling-dykstra-wat-bistu-leaflik-rizende-simmermoarn/

De Nederlandse vlag ….De Nederlânske flagge (grapke)

Juster rûn ik by it Gemeentehûs yn Drachten lâns, dêr’t de trijekleur fier wappere. Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in Drachten waar de driekleur vrolijk wapperde. Der stie in Amerikaanske toerist hiel earnstich nei dy flagge te stoareagjen.  Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die vlag te staren.  Hy frege my …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/de-nederlandse-vlag-de-nederlanske-flagge/

Meer laden