web analytics

mei 2011 archief

Vijf jaar ONLINERS uit FRIESLAND.

    De meeste bijdragen op deze website FANvanFRIESLAND zijn afkomstig van het opgeheven Volkskrantweblog ONLINERS uit FRIESLAND.  Dat weblog zou deze maand duizend edities tellen en vijf jaren hebben bestaan.   Deze week kwam een zwerfpoes bij ons buurten. Mijn vrouw Goedhartje schotelde het scharminkel wat melk voor. De volgende dag was de nog schuwe dakhaas …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/testkees-2/

Een Fries in het Vreemdelingenlegioen (grapke)

Desennia lyn bestie der yn Afrika it Frânske frjemdlingen-legioen. Decennia geleden bestond er in Afrika het Franse vreemdelingen-legioen. Ast yntekene hiest sietst der jierrenlang oan fêst. Op desertearjen stie de deastraf. Als je getekend had zat je er jaren aan vast. Op deserteren stond de doodstraf. In Belch, in Fries en in Japanner besochten it …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/een-fries-in-het-vreemdelingenlegioen-grapke/

Geen eetlust (senryu)

Ik zei tegen mijn vrouw: “Laat mijn eten maar staan, misschien eet ik later iets”. ——————————————— Ik sei tsjin myn frou: “Lit myn iten mar stean miskien yt ik letter wat”. ——————————————————– Senryu: Henk Veenstra, geïnspireerd door een tekst van William Rowland (1940). Omzetting: Wopkje fansels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/geen-eetlust-senryu/

I-DOC.Stavoren (Starum of Staveren)

  Stavoren  is een oude Hanzestad in Súdwest-Fryslân en mag beschouwd worden als dé invalspoort voor de watersport in Fryslân. De haven is nu thuishaven voor schepen van de bruine vloot. Stavoren beschikt over 6 havens, hotel, camping en diverse B&B’s. Het is Friesland’s oudste stad en eeuwenlang HOOFDSTAD van deze provincie. Er werd handel gedreven …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/i-doc-stavoren-starum-of-staveren/

Ik ben me lam geschrokken…..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/ik-ben-me-lam-geschrokken/

El Qaida onthoofd ? Computervirus ?

Is die dodo nou ECHT dood of is de foto geshopt? En is die geheime, superstille, superdure, radar-onzichtbare en bedrijfszekere heli nu wel ECHT verwoest? Degene die dachten dat Osama bin Laden in het verre oosten een schuilplekje had, komen van een koude kermis thuis. Volgens Google Maps is de schuilplaats van de meest gezochte …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/el-qaida-onthoofd/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 102)

Anno 1080. Met de grootst mogelijke tegenzin moesten de Friezen het juk van de Hollandse graaf Diederik verdragen. Anderzijds had Egbert van Saksen zich met keizer Hendrik IV verzoend. Blijkbaar verkreeg hij weer de vrijheid om zijn Friese graafschappen in bezit te nemen. Aangekomen in Friesland werd hij door de Friezen gehuldigd en erkend. Egbert, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-102/

I-DOC.Hindeloopen (Hylpen)

                        Een bezoek aan dit voormalige Zuiderzeestadje is een unieke ervaring. Hindeloopen is een knus elfstedenstadje met smalle straatjes, oude panden waaronder de kapiteinshuizen, hoge houten bruggetjes over kleine grachten, leuke doorkijkjes en veel water rondom. Hindeloopen heeft een sterk van het moderne frysk afwijkend …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/i-doc-hindeloopen/

Fryslân, lân fan romte en rêst.

Vogelkijkhut bij Eernewoude. Merel

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/fryslan-lan-fan-romte-en-rest/

Eenzaam (senryu, 川柳 )

  In stokâlde man, Slofkjend it túnpaadsje lâns Opnij gjin post hjoed.   Een stokoude man, sleepvoetend het tuinpad neer. Weer geen post vandaag.   —————————————————————— Gedicht: Henk Veenstra, omzetting Wopkje-Fansels

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/eenzaam-senryu/

open-hart-operatie (tweetalig grapke)

In monteur helle in silinderkop fan in Harley Davidson útelkoar, doe’t in bekende hertsjirurch de wurkpleats yn rûn…… Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen een bekende hartchirurg zijn werkplaats binnenliep…………. De  hertsjirurch wachte oant de monteur tiid hie om efkes nei syn motor te sjen. De  hartchirurg wachtte totdat de monteur tijd had om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/open-hart-operatie/

Daily Mailhit: OBAMA of OSAMA ?

YOU’VE GOT A MAILHIT:       Verkiezingswinst en stijging van de dollar of verergering van de terroristische aanslagen? ARABISCHE LENTE……DE WOESTIJN LEEFT….de bevolking in N-Afrika en het Midden-Oosten komt massaal in opstand tegen onderdrukking en armoede……….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/daily-mailhit-obama-of-osama/

Meer laden