web analytics

o, liewe tyd, hier begin die moeilikgeit

In grapke út Súd-Afrika: ‘O liewe tyd, hier begin die moeilikgeit!’

(een grapke uit Zuid-Afrika)

 

Twa swarte berntsjes wolle ek blank wêze.
Twee zwarte kindjes willen ook blank zijn.

Ien pakt in blik ferve en se skilderje elkoar sniewyt.
Eentje pakte een blik verf en ze schilderden elkaar sneeuwwit.

Mar harren mem wie hjir hiel lilk om.
Maar hun moeder was hier erg boos om.

Wachtsje mar oant heit thús is, seit se koartôf.
Wacht maar tot pappa thuis is, zei ze kortaf.

Doe’t heit thúskaam en it ferhaal hearde, krige elk bern in wân bruien. Toen vader thuiskwam en het verhaal hoorde, kreeg elk kind een pak slaag.

‘Sjochst wol’, gûlde de iene, ‘ik ha it dy sein: we binne noch gjin dei blank en fuort hawwe we al problemen mei de swarten’.
‘Zie je wel’, huilde de ene, ‘ik heb het je gezegd: we zijn nog geen dag blank en meteen hebben we al problemen met de zwarten’.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/o-liewe-tyd-hier-begin-die-moeilikgeit/