web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 103)

Aan het eind van de elfde eeuw kwamen bedevaarten, ook vanuit Friesland, steeds meer in zwang. Heilige plaatsen in Palestina werden, tegen de zin van Turken en Saracenen, bezocht door duizenden Europese Christenen.

 Paus Gregorius VII had al in 1074 geprobeerd om de Europese vorsten te bewegen om het Heilige Land op de Saracenen te veroveren. Paus Urbanus zette deze aandrang voort en onder het mom “GOD WIL HET” werd besloten tot een heilige oorlog.

Ook in Nederland en Friesland drong deze kruisprediking door. Adel en burger, rijk en arm, jong en oud, geestelijken en niet-geestelijken namen hun aandeel in de krijg. Vele edelen en rijke burgers verkochte hun bezittingen ( soms tegen de helft van de waarde) om de reis maar te kunnen bekostigen.

Boeven ontkwamen aan hun straf door mee te doen. Slaven maakten zich zo vrij. Kloosterlingen konden zich aan de kloostertucht ontworstelen, Edelen en ridders wilden hun fortuin maken door mee te doen. Iedereen wilde alles doen om de voorgespiegelde eeuwige zaligheid te bereiken.

En zo begaven zich in de lente van het jaar 1096 talloze benden op weg naar Palestina. Een Franse edelman, Walter Sensavirus, ging met een rovende, moordende bende van twintigduizend man voorop. Bijna de volledige groep werd door de Bulgaren en Turken neergesabeld. Een ongeveer even grote groep onder Peter de Kluizenaar verging het niet veel beter.  Een bende Duitsers, ongeveer vijftienduizend, onder de Duitser Gotschalk, werd door de Hongaren goeddeels verslagen. Ook in het leger van Thomas de Feria van tweehonderdduizend voetvolk en drieduizend ruiters kwamen duizenden om het leven.  De restanten van deze avonturiers trok zich terug zonder Palestina te hebben gezien: onderweg rovend en moordend (duizenden Joden in Trier, Keulen, Mentz en Worms).

Beter verging het de tachtigduizend man van Godfrid van Baillon. Ze bereikten het heilige Land mede omdat de Hongaren, Bulgaren en Turken hen ongemoeid lieten.

Vele Friese edellieden namen aan deze kruistochten deel. Bekende namen zijn: Tjepke Forteman, Jarich Ludinga, Epo Hartman, Igo Galama, Feico Botnia, Eelko en Sikke Liauckama en Ubbo Hermana.

—————————————————————————————————————————————

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-103/