web analytics

30 mei 2011 archief

Pine yn ‘e holle – Hoofdpijn (grapke)

Us freonen, Henk en Florense, wenje alle woansdei te jûnen koar-oefeningen by. Onze vrienden, Henk en Florence, wonen elke woensdagavond koor-oefeningen bij.   Nei de tiid komme se faak mei de oare koarleden yn in restaurant byelkoar. Nadien komen ze vaak met hun mede-koorleden bijeen in een restaurant.   Florense hie ûntdekt dat se, alle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/05/pine-yn-%e2%80%98e-holle-hoofdpijn-grapke/