web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 101).

Anno 1078.

Uit hoofde van het afgedwongen verdrag met bisschop Koenraad achtte Diederik zich gerechtigd om ook Friesland ten oosten van het Vlie in bezit te nemen. Hij had kort na de onderwerping van West-Friesland , de andere Friezen laten weten dat zij zich aan hem moesten onderwerpen en een schatting moesten betalen.

De Friezen, verwierpen deze aanspraken van de graaf van Holland. En zo begaf Diederik zich met een machtig leger over het ijs om de onwillige Friezen een lesje te leren.

Anno 1079.

In de eerste veldslag verloren de Friezen vierduizend man. Op dezelfde dag, versterkt met nieuwe manschappen en met nieuwe moed, gingen ze opnieuw het gevecht aan met de graaf. En zo verloren de Friezen op dezelfde dag twee veldslagen en tienduizend krijgers. Graaf Diederik belegerde de Friese hoofdstad Stavoren nog drie weken, waarna de stedelingen het beleg niet langer konden weerstaan.

De burgers kregen weliswaar vergiffenis voor hun opstand tegen de graaf, maar moesten een schatting opbrengen van 1300 gouden Franse Kronen en veertig personen aan de graaf in gijzeling geven. Na die overeenkomst trok Diederik met zijn soldaten de stad binnen en liet alle gevluchte West-Friezen en buitenlandse soldaten afslachten omdat zij niet in het verbond waren inbegrepen.

Daarmee was de woede van Diederik nog niet bekoeld. De kronieken verhalen, dat alle jongens en mannen boven de twaalf jaar werden vermoord. Honderduizend mensen lieten het leven, vrouwen en kinderen werden gevangen genomen. Vele vlekken, gehuchten, buurten en dorpen werden in de as gelegd. Tenslotte liet de graaf zich inhuldigen: op traditionele wijze staande op een schlld gedragen op de schouders van enkele Friezen.

—————————————————————————————————-

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenisvan-de-friezen-deel-101/