web analytics

april 2011 archief

oranjegekte.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/oranjegekte/

Info over de Friese Elf Steden

Hierbij een aangroeiende collectie Informatie- (of Internet-) documenten over de oudFriese Elf Steden en de daaraan verbonden activiteiten en evenementen. I-DOC.Bolsward I-DOC.Hindeloopen (Hylpen) I-DOC.IJlst (Drielst) I-DOC.Sloten (Sleat) I-DOC.Sneek/Snits I-DOC.Stavoren (Starum) I-Doc.WORKUM I-Doc.LEEUWARDEN (Ljouwert) Links: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friesland-in-1001-afbeeldingen-toerist-info/ http://www.elfstedenwijzer.nl/ http://www.elfstedenhotels.nl/bedrijven/startpaginas/elfstedenhotels.php http://www.beleeffriesland.nl/  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/info-over-de-friese-elf-steden/

Kaalslag in Drachten.

Sloop voor nieuwbouw (sinds 2004)

  KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/kaalslag-in-drachten/

BILD: vogellokster

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/bild-vogellokster/

De Friese taal (frysk) leren en spreken?

Op een aardige, eenvoudige en voordelige  manier kunt u hier middels inspreekbestanden iets opsteken van het Frysk, de Friese taal. Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn) Het geheel bestaat uit zo’n 360 Friese spreekwoorden of gezegden in blokjes van een dozijn. Boven dozijn 1 t/m dozijn 30 treft u een aanklikbaar MP3-bestand. U kunt deze oeroude en mooie …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/de-friese-taal-frysk-leren/

ONDERSTEBOVEN

 Of:  “Wat denk je. Is mijn enkel nog gezwollen?” Of: “Ik ben helemaal ondersteboven VOOR jou”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/ondersteboven/

Sei-siswizen (9)

SEI-SISWIZEN zijn de traditionele Frysktalige spreekwoorden. Evenals de modernere one-liners en aforismen zijn het creatieve analyses in een notendop. Bovenal zijn het handreikingen en geven een houvast om het vaak lastige leven wat gemakkelijker of overzichtelijker maken: om te kunnen OVER-LEVEN. Levenswijsheden zijn van alle tijden en van alle volken. Hele, driekwart en halve wijs- en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/sei-siswizen-009/

Het had erger gekund..(tweetalig grapke).

Watze yrritearre syn freonen geduerich mei syn ivich optimisme. Watze irriteerde zijn vrienden voortdurend met zijn eeuwig optimisme. Hoe slim of grouwélich eat ek wie, altyd wie syn kommentaar: ‘it hie slimmer kinnen’. Hoe erg of afschuwelijk iets ook was, altijd was zijn commentaar: ‘het had erger gekund’. Om him fan dy ferfelende gewoante ôf …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/het-had-erger-gekund-tweetalig-grapke/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 101).

Anno 1078. Uit hoofde van het afgedwongen verdrag met bisschop Koenraad achtte Diederik zich gerechtigd om ook Friesland ten oosten van het Vlie in bezit te nemen. Hij had kort na de onderwerping van West-Friesland , de andere Friezen laten weten dat zij zich aan hem moesten onderwerpen en een schatting moesten betalen. De Friezen, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenisvan-de-friezen-deel-101/

Hondenpraat (grapke)

Hondenpraat   Hûnepraat Een Hollander rijdt in het centrum van Friesland en ziet een bord staan bij een verwaarloosd huisje. In Hollanner rydt yn it sintrum fan Fryslân en sjocht in boerd by in fertutearze húske stean. Er was op geschreven: PRATENDE HOND TE KOOP. Der wie opskreaun: Pratende hûn te keap. De man kan het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/hondenpraat-grapke/

GEDICHT voor de ZONDAG-38

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/FH-Klaprozen.png Tover dit beeldgedicht om tot een KLANKbeeldgedicht met deze PianoTweet van joost brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/gedichtopzondag-38/

Voornamen uit Friesland (8 collecties, betekenissen, naamgenerator)

Om te kunnen putten uit talloze (ook wel heel bijzondere en mooie maar vooral betekenis-volle en historische) voornamen, heb ik ooit een baby-naamgenerator ontwikkeld. Plus twee naamstamlijsten plus mijn selectie van mensnamen van Oud-Friese herkomst, van oudsher in zwang op de kusten tussen de Wezer en het Zwin.   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/?s=Foarnamme+Fryske Je kunt 8 edities bereiken door de bovenstaande …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/04/voornamen-uit-friesland-8-selecties-betekenissen-naamgenerator/