web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 96)

Anno 1062.

Geertruida- de weduwe van Graaf Floris- nam de voogdij van hun minderjarige zoon Diederik ( Dirk de Vijfde) op zich. Maar talloze onderdanen hadden daarin geen vertrouwen en de vijanden van Floris zagen nu hun kans schoon.

Willem, Bisschop van Utrecht, rustte zich met zijn bondgenoten uit voor een nieuwe oorlog. Ook Prins Robert van Vlaanderen wilde zich van het graafschap  meester maken. Maar die inval kon nog worden voorkomen door het verdrag van Oudenaarden, wat inhield dat Geertruida met Robrecht zou trouwen en dat Diederik zou gaan regeren bij meerderjarigheid. Robert, ook wel de Fries genoemd, regeerde op voorbeeldige wijze het graafschap Holland, sinds lang een deel van Frisia. Gedurende enige tijd was er rust en vrede.

De heerszuchtige Bisschop van Utrecht zag gedurende het bewind van Prins Robert af van zijn streven om het  graafschap in te nemen. In plaats daarvan trok hij, samen met andere bisschoppen en enige duizenden soldaten naar het Heilige Land waar hun gelederen aanmerkelijk werden uitgedund door aanvallen van  Arabische legers.

Willem werd gewond en naakt gevonden tussen de gesneuvelden. Ongeveer tweeduizend man konden – samen met hem – veilig naar Holland terugkeren.

Maar andere edelen  werden tijdens het bewind van Robert (ook Robrecht de Fries genoemd) steeds machtiger. Om kleinigheden werd ruzie gezocht. Zo ontstond er een geschil tussen  de edellieden van Harliga en Harns . In een handgemeen sloeg Ruurd Harliga de edelman Sasker van Harns dood  omdat Sasker vóór Ruurd de kerk van Almenum  (nu de Grote kerk van Harlingen) wilde ingaan. Als gevolg waren er gedurende vijftien jaren vele twisten tussen beide families.

—————————————————————————————————-

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-rn-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-96/