web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 99)

Anno 1072.

Godevaart, de bedwinger van de Friezen, regeerde niet lang. Want in 1076 werd hij  zodanig verwond door ene Gizelbert, een bediende van Robert of Diederik, dat hij enige dagen later stierf.

Na de dood van Godevaart nam Willem, de bisschop van Utrecht, het bewind over het graafschap en bijbehorende landen. Bevreesd voor de aanvallen van Robert en Diederik, begon hij aan de monding van de IJssel een sterk slot, IJsselmonde, te bouwen. Maar, al snel na de dood van Godevaart, stierf ook deze bisschop Willem.

Tot zijn opvolger werd aangesteld Koenraad, een gunsteling van Keizer Hendik IV. Om zich te verzekeren van de macht over Holland en West-Friesland, versterkte Koenraad,speciaal om Robert en Diederik dwars te zitten, onmiddellijk het slot te IJsselmonde.

Egbert van Saksen, kwaad omdat bisschop Koenraad door de Keizer was voorgetrokken, kwam in opstand. Het gevolg was, dat hem de lenen IJsselgouw, Ooster- en Westergouw werden ontnomen. Deze lenen kwamen vanwege bewezen diensten nu toe aan Othelrik. Het graafschap Stavoren werd in 1077 aan bisschop Koenraad geschonken.

Anno 1077.

De jonge graaf Diederik, gesteund door zijn schoonvader Robert, probeerde nu om het graafschap in handen te krijgen. Gesteund door vele Hollanders begaf Diederik zich met een grote, zwaar bewapende vloot via de Maas naar het Noorden. Na een wederzijds zwaar verlies, vluchtte Koenraad het  overschot van zijn leger naar IJsselmonde……..

[1077] In ’t jaer ons Heren M ende LXXVII. soe street Jonghe Grave Dieric van Hollant die VIIde. Grave een groeten stryt tot Yselmonde, jeghen Biscop Coenraet van Utrecht, daer die Hollanders metten scutten van Vlaendere quamen stoutelike met hare bannieren, ende trompetten vreeselike ludende, vergaerden ende vochten anxtelike, ende die Biscop verloost, ende die Hollanders wonnen ’t.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-99/