web analytics

30 maart 2011 archief

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 100)

Editie 100 [1077] Item, in ’t jaer ons Heren M ende LXXVII. soe street Jonghe Grave Dieric van Hollant die VIIde. Grave een groeten stryt tot Yselmonde, jeghen Biscop Coenraet van Utrecht, daer die Hollanders metten scutten van Vlaendere quamen stoutelike met hare bannieren, ende trompetten vreeselike ludende, vergaerden ende vochten anxtelike, ende die Biscop …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-100/