web analytics

maart 2011 archief

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 100)

Editie 100 [1077] Item, in ’t jaer ons Heren M ende LXXVII. soe street Jonghe Grave Dieric van Hollant die VIIde. Grave een groeten stryt tot Yselmonde, jeghen Biscop Coenraet van Utrecht, daer die Hollanders metten scutten van Vlaendere quamen stoutelike met hare bannieren, ende trompetten vreeselike ludende, vergaerden ende vochten anxtelike, ende die Biscop …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-100/

De waarzegger (grapke)

– Twa Belgen binne in takke fan in grutte kastanjebeam oan it ôfseagjen. Twee Belgen zijn bezig met het afzagen van  een tak van een grote kastanjeboom. – Der komt in Hollanner foarby en seit: ‘Jimme moatte net op de takke sels sitten gean, want as jimme dy takke trochseagje, falle jimme dermei nei ûnderen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-waarzegger-grapke/

GEDICHT voor de ZONDAG (no 37: van winter naar voorjaar)

Klik hier voor nóg een dimensie:   R09_0034 Gedicht Henk Veenstra, omzetting Wopkje fansels, foto Francien, klanken Egbert H.Bouwhuis. DIT WAS HET DUIZENDSTE BERICHT VAN DEZE WEB-SITE FANvanFRIESLAND. FANvanFRIESLAND: op acht pagina’s prominent bij GOOGLE. LYTSFERS: vooraan op Google-AFBEELDINGEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/gedichtopzondag-37-winter-voorjaar/

Lentekriebels (kortgedicht)

  Ergens wielt een waal, alles tiert en tiereliert en ik denk: shit.    Oriolus oriolus

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/lentekriebels-kortgedicht/

Paardenraces in Friesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/paardenraces-in-friesland/

I-DOC.aardwarmte-Friesland

 Heeft U de film AN INCONVENIENT TRUTH al gezien? Over de op-warming van de aardbol, het smelten van gletsers, landijs, de poolkappen ? De Nederlandse regering heeft in het Kyoto-verdrag beloofd de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. En dus probeert de Rijksoverheid nu de Provincies, Gemeenten en bedrijven zover te krijgen. Dat lukt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/i-doc-aardwarmte-friesland/

MEI (2): Gorter

Ik wol dat sà dit liet klinkt; en ik woe ek dat ien faam myn stim oerstrielje soe mei mear as ’t glânzjen fan har mylde each. O lok. Ik fiel har hân  en sêfte weach fan har earm. Zóó wil ik dat dit lied klinkt, er is één die ik wèl wenschte dat mijn …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/mei-2-gorter/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 99)

Anno 1072. Godevaart, de bedwinger van de Friezen, regeerde niet lang. Want in 1076 werd hij  zodanig verwond door ene Gizelbert, een bediende van Robert of Diederik, dat hij enige dagen later stierf. Na de dood van Godevaart nam Willem, de bisschop van Utrecht, het bewind over het graafschap en bijbehorende landen. Bevreesd voor de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-99/

FAUTEN VAN HET VERLEDEN….

  ING-bank. SALARIS en BONUS-beleid. Vorige week bleek dat ING-bestuurder Hommen bovenop zijn salaris van €1,35 mln een bonus van €1,25 mln zou krijgen. Dat leidde tot hevige kritiek uit de politiek en ING-gepensioneerden, die dit jaar geen indexatie krijgen van ING op hun pensioen. Volgens Hommen hebben hij en zijn medebestuurders “onderschat” welk signaal van …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/fauten-van-het-verleden/

Weersvoorspelling (grapke)

Het is begin november en in een afgelegen deel van Friesland komen boeren bij elkaar in het café. It is begjin novimber en yn in efterôfhoeke fan Fryslân komme boeren yn it kafee byelkoar. Ze praten over het weer en of het de komende tijd nog zou kunnen gaan vriezen. Se prate oer it waar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/weersvoorspelling-grapke/

GEDICHTopZONDAG (36: van winter naar voorjaar)

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/RIJSTERBOS-598-pixels-onthaasten.png

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/gedichtopzondag-winter-voorjaar/

Sprekwurd fan dizze dei.

Vanaf 1 juni 2011 is hier op FANvanFRIESLAND elke dag een ander spreekwoord of gezegde uit Friesland te vinden. Ook kunt u 15 dozijnen van deze Friese spreekwoorden en gezegden niet alleen LEZEN, maar tegelijkertijd ook BELUISTEREN. U vind ze in het menu SPREEKWOORDEN. Nog meer dozijnen sprekwurden & sei-siswizen zijn te vinden via deze link …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/03/sprekwurd-fan-dizze-dei/

Meer laden