web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 95)

Anno 1049. In Keulen was graaf Diederik gestorven aan de gevolgen van een in zijn dij geschoten giftige pijl. Zijn broer Floris I, wel graaf van Friesland genoemd, volgde hem op. Floris kreeg na de dood van Diederik met al diens vijanden  te maken. De West-Friezen moesten hem bijstaan in de oorlogen die volgden. Daarbij verloor hij Dordrecht maar die stad werd, mede door de hulp van de legers van de hertog van Neder-Lotharingen, heroverd.  In 1058 werd Floris het doelwit van de veroveringszucht  van de bisschop van Utrecht.  Floris had uit Friesland, Holland en Zeeland iedere man, die een wapen kon hanteren, samengebracht bij  Dordrecht. De bendes van zijn vijanden werden verrast in talloze valkuilen en afgeslacht of gevangen genomen door de manschappen van Floris. Er werden veertigduizend slachtoffers genoemd en omstreeks zeven- en twintigduizend gevangenen.

Het oostelijk deel van Friesland werd verstoord door de invallen van de legermacht van Albertus, de machtswellustige aartsbisschop van Bremen en Hamburg. Onder het voorwendsel dat de Friezen ongehoorzaam en opstandig waren tegen de Keizer trok hij met een groot leger Friesland binnen en veroverde een  gebied met daarin enkele sterkten, waaronder in Oost-Friesland het graafschappen Emsgouw en Hochstaden. De Saksische vorsten misgunden Albertus de regering in de Friese gebieden, waarop hij door de keizer werd uitgesloten van de voogdij erover.  Albertus stierf omstreek 1060, waardoor de Friezen hun vrijheid terugkregen.

De vernederde vijanden van graaf Floris deden in 1061 een poging om hem op de knieën te krijgen. In het land van Maas en Waal trokken nóg grotere legermachten  dan bij de vorige poging tegen elkaar op.  Mede door de dapperheid van talloze Friezen in de macht van Floris behaalde hij een roemrijke overwinning. Maar, vermoeid door de gevechten was Floris onder een wilgenboom in slaap gevallen. Daar werd hij verrast en gedood door een soldaat van de langskomende bende van de graaf Herman van Kuik. Er wordt zelfs gesproken over ook 2600 man gedode krijgers van Floris. Daarna werden de vijanden verjaagd door de achterhoede van de graaf en zijn lichaam kon worden  meegenomen. Floris werd begraven in Egmond.


Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

                              

 

Vandaag stokt de publicatie van deze curieuze gruwelijkheden, want de Volkskrant trekt de stekker uit de Vkblogs. Maar, als U wat hebt gemist, er valt nog genoeg te lezen

in de rest van 

Alle edities v/d Geschiedenis v/d Friezen

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-95/